Platby za školské služby v ZŠ a MŠ

Platby stravného, úplaty za vzdělávání ( školné ), kroužky, třídní fondy a školy v přírodě.

Vzhledem k přerušení provozu ZŠ od 11.3.2020 nebudeme za březen vybírat poplatek za školní družinu. Případné přeplatky budou převedeny do dalších měsíců, stejně tak přeplatek za stravné.

Vzhledem k přerušení provozu  MŠ od 16. 3. 2020 bude v souladu s vyhláškou č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání za březen snížena poměrná část platby školného (v březnu  na 300,-).  Přeplatek, který Vám tím vznikne, bude převeden do dalšího měsíce, stejně tak přeplatek za stravné.

Vzhledem k tomu, že zatím nejsme schopni odhadnout vývoj situace, záleží na Vás, zda vyčkáte s platbami na duben nebo ponecháte trvalé příkazy  k platbám v platnosti. Veškeré přeplatky budou řádně vyúčtovány a převedeny do dalšího měsíce.

U zájmových kroužků Vám bude vrácena poměrná část. Budou se vracet i přeplatky za třídní fondy.

Platby za školy v přírodě  3.A – 4., 5.B – a 9. třídy  řešíme, snažíme se minimalizovat případné stornopoplatky, zatím neumíme říci, zda se tyto školy v přírodě budou konat. Záleží na vývoji situace.

Školy v přírodě ostatních tříd pravděpodobně neproběhnou v letním termínu a budou přesunuty na podzim, podle možností ubytovatelů.

Informace budeme v průběhu času zpřesňovat.

Děkujeme za pochopení.

Přerušení provozu MŠ od 16.3.2020

Vážení rodiče,

na základě vyhlášené karantény a nízkého počtu dětí v Mateřské škole Nučice je v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a souhlasu zřizovatele  (Obce Nučice) od 16. 3. 2020 po dobu trvání karantény přerušen provoz mateřské školy.

Rodiče si mohou požádat o potvrzení o uzavření školy z důvodu žádosti o ošetřování dítěte pro zaměstnavatele. Stačí napsat žádost na mail ředitele školy schneider@zs-nucice.cz a vedení školy Vám obratem zašle žádost elektronicky potvrzenou.

Děkujeme za pochopení

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider, ředitel školy

 

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci ohledně šíření COVID–19 vydává ředitel ZŠ a MŠ Nučice po dohodě se starostou Obce Nučice (zřizovatelem ZŠ a MŠ Nučice) a v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy toto opatření:

1) Žádáme všechny rodiče, kteří si mohou zajistit hlídání a nechat své děti doma, aby tak učinili.
2) Žádáme rodiče, aby děti s jakýmikoliv známkami nemoci nevodili do MŠ.
3) Všechny děti, včetně dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a zůstanou doma, budou omluveny.
4) Od 16.3.2020 do odvolání přechází provoz MŠ do režimu omezeného provozu. Počet tříd bude otevřen podle počtu dětí tak, aby v jedné třídě bylo maximálně 24 dětí.

Stravování v MŠ prosím odhlašujte standardním způsobem nejpozději v pondělí ráno na mail jidelna@zs-nucice.cz
nebo na telefon p. vedoucí 739 572 042

Děkujeme za pochopení

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider, ředitel školy

Zrušení akcí v MŠ

Vzhledem k probíhajícím bezpečnostním opatřením, musela mateřská škola zrušit následující akce :

  • 16.3.2020 výlet do Toulcova dvora
  • 28.3.2020 noc s Andersenem s přespáním ve školce

O případném zrušení dalších akcí vás budeme informovat na webových stránkách a od pondělí také pomocí e-mailu.

Děkujeme za pochopení

kolektiv MŠ

Organizační opatření a pokyny k nařízení Ministerstva zdravotnictví k zákazu fyzické přítomnosti žáků na vzdělávání v základní škole.  

Organizační opatření a pokyny k nařízení Ministerstva zdravotnictví k zákazu fyzické přítomnosti žáků na vzdělávání v základní škole.

 Fyzická účast žáků na vzdělávání v základní škole je od 11.3. do odvolání zakázána.

Vzhledem k charakteru opatření nebude do odvolání v provozu školní jídelna ani školní kuchyně a jídelna. Odhlášení dětí ze stravování a pobytu v družině proběhlo automaticky. Zrušeny jsou rovněž všechny aktivity dětí ve škole – kroužky, sportovní kluby, doučování, ZUŠ…

Provoz mateřské školy probíhá bez omezení. Svačiny a obědy jsou zajištěny standardním způsobem. Pokud bude výrazně méně dětí, je možné spojit třídy. Omluvy a odhlašování obědů bude probíhat standardním způsobem. Omluvou dítěte je samozřejmě současná výjimečná situace.

Žákům základní školy budou denně předávány domácí úkoly takto:

Jednotliví učitelé podle rozvrhu (bez TV, PČ, HV, VV, Praktik, Spotr. her a Informatiky) zapíší zadání domácích úkolů do Bakaláře. Pokud úkol bude obsahovat přílohu (power point zápis, pracovní list…), předají ji třídnímu učiteli a ten do 10,00 každého dne přepošle toto zadání domácího úkolů žákům své třídy.

Pokud bude možné vypracovat a odeslat hotový úkol elektronicky, žáci nebo jejich rodiče tak učiní. Vypracované úkoly si žáci shromažďují a odevzdají je učitelům po návratu do školy.

Učitelé jsou poučeni, aby úkoly nebyly dlouhé a složité a aby se zaměřovaly především na opakování a procvičování nebo získávání a třídění informací.

Nejasnosti je možné řešit s učiteli mailem nebo telefonicky. Ředitel školy nebo zástupkyně ředitele jsou přítomni ve škole a i s nimi je možné komunikovat i mailem a telefonem.

Učitelé připravují úkoly ve spolupráci s asistenty pedagoga a svými kolegy, ve škole se z těchto důvodů několikrát týdně schází.

Prosíme o zpětnou vazbu s upozorněním na problémy či nefunkčnost systému.

Pokud někdo nemá přístup k internetu, nebo nedokáže otevřít úkoly a přílohy přílohy, či máte jiné problémy, kontaktujte učitele nebo vedení školy. V papírové podobě jsou zadání úkolů a přílohy k nim k dispozici po domluvě ve škole.

Ošetřovné. Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Formulář, který potvrzuje škola, je možné stáhnout zde: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf
Kontaktujte prosím ředitele školy nebo zástupkyni ředitele. Stačí i poslat mail na adresu schneider@zs-nucice.cz a ředitel školy Vám zašle obratem předvyplněnou žádost elektronicky podepsanou zpět obratem.

Situace je pro nás všechny nová, informace budeme postupně zpřesňovat nebo upravovat.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si můžete prohlédnout zde: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.

Hlavním cílem je snížení rizika rozvoje nákazy a ochrana zdraví žáků. Děkujeme všem, kteří se to snaží pochopit a snaží se nám pomoci tuto neobvyklou situaci řešit.

 

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider
ředitel školy