Akce družiny

Základní škola Nučice

Akce družiny

Pracovní plán na jednotlivé měsíce

 

Třídní plán – březen 2019

Kniha je můj kamarád
– diskuze o mé nejoblíbenější knize
– poznej knihu podle hlavní postavy
– naše knížka, básně, pohádky, příběhy – ilustrace – kolektivní práce
– návštěvy knihovny – beseda s knihovnicí, knihovníkem
– staré pověsti české obrazem

Pane Komenský, díky
– seznámení s největší postavou českého školství – J. A. Komenský
– co nám odkázal J. A. Komenský (Informatorium školy mateřské)
– jak si představuji učitele národů – portrét
– Škola hrou: paměťové hry
– „Atlas zvířat“ (běžně neznámá zvířata)

Malý botanik
– vyhledáváme v encyklopedii rostlin, určujeme zadané rostliny dle obrázků
– jak bychom měli pečovat o naši zahradu
– jak bude vypadat moje rostlina, zahrada – pracovní činnosti, výtvarné činnosti
– příprava pokusu: „Já malý botanik“
– pečujeme o naše rostliny v ŠD a ŠK

Přišlo jaro do vsi – Velikonoce
– přímé pozorování změn v přírodě
– zvířátka a jejich mláďátka – hrajeme pexeso, domino
– povídáme si o jaru – hry, hádanky, básničky, doplňovačky
– moje představa o jaru
– Velikonoce – svátky jara

Třídní plán – únor 2019

Masopusty a karnevaly
– Co je to Masopust? – beseda (výtvarné zpracování naší představy o Masopustu)
– Proč se slaví Masopust? – povídáme si o tradicích a zvycích
– Co je to karneval? Jaké znáš karnevaly? (různé země, různé karnevaly)
– Vyrábíme masku na karneval.
– Soutěžíme o nejlepší (nejvtipnější) masku.

Z pohádky do pohádky
– Posloucháme četbu klasických pohádek.
– Příprava dramatizace pohádky. Hrajeme divadlo na námi zvolenou pohádku.
– Výtvarné zpracování pohádky. (tvorba loutkové postavičky na špejli)
– Dle obrázků poznej, jaká je to pohádka?
– Pantomima – předvádíme postavy z naší nejoblíbenější pohádky.

Třídní plán – leden 2019

Tříkrálový týden
– čteme si o mudrcích z Východu „Tři králové“
– vyrábíme královskou korunu
– vysvětlujeme si význam zkratek jmen tří králů a křížků mezi nimi (Kašpar, Melichar, Baltazar)

K + M + B
– učíme se o nich básničky
– hrajeme divadlo a fotíme se s papírovými korunami

Zimní proměny
– při vycházkách do zimní přírody sledujeme stopy zvířat na sněhu
– kreslíme do sněhu, do sněhové plochy vyšlapáváme jednoduché obrázky – individuálně i skupinově
(eskymácká honička)
– učíme se zimní básničky (Vločky, O sněhulácích….)
– závodíme v hodu sněhovou koulí na cíl a do dálky
– vyrábíme sněhuláky – mačkaný papír, lepidlo

Sólo pro bílou pastelku
– symbol „Bílá pastelka“ (na bílém bílá není vidět) – vady zraku
– diskuze o začleňování postižených, nevidomých
– kreslení poslepu, nohou, pusou..
– poznávání tvarů poslepu – předměty, vystouplé a vyryté obrázky, Braillovo písmo
– malujeme zimní krajinu – černý papír a bílá voskovka

Týden pod lupou
– zkoumáme různé předměty pod mikroskopem
– seznamujeme se s lupou, přístroji, které zmenšují a zvětšují obrázky, text (kopírka, brýle, fotoaparát..)
– poznáváme zmenšené a zvětšené předměty na obrázcích (zvířata, kytky)
– přiřazujeme zmenšené a zvětšené tvary
– tvoříme koláže z malých a velkých stejných obrázků