Dokumenty ke stažení

Základní škola a Mateřská škola Nučice

V této sekci si můžete stáhnout potřebné dokumenty pro školní rok 2019/2020.

Název Datum Popis (perex) typ souboru Stáhnout
Návštěvní řád multifunkčního hřiště při ZŠ a MŠ Nučice 22.10.2012 Dokument platný od října 2012 word stáhnout
Plán proti šikaně 06.09.2017 Platnost dokumentu od 1. 9. 2017 acrobat stáhnout
Přihláška ke stravování 01.09.2019 word stáhnout
Přijetí k základnímu vzdělávání 12.09.2017 Žádost o přijektí k základnímu vzdělávání v Základní škole Nučice word stáhnout
Školní preventivní program 06.09.2017 Platnost dokumentu od 1. 9. 2017 acrobat stáhnout
Uvolnění během vyučování 02.08.2012 Žádost o uvolnění žáka během vyučování daného dne word stáhnout
Uvolnění během vyučování, pro žáky 2. stupně 16.09.2016 Žádost o uvolnění během vyučování pro žáky 2. stupně, kteří odcházejí ze školy bez doprovodu word stáhnout
Uvolnění z předmětu Tv 02.08.2012 Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova. Vyplňují rodiče žáka. word stáhnout
Uvolnění z předmětu Tv – lékařské potvrzení 02.08.2012 Žádost o osvobození z tělesné výchovy. Vyplňuje lékař. word stáhnout
Uvolnění z předškolního vzdělávání v průběhu školního roku 15.09.2017 Žádost o uvolnění z MŠ z rodinných důvodů…… word stáhnout
Uvolnění z vyučování 02.08.2012 Žádost o uvolnění na 3 a více dnů z vyučování. Vyplňují rodiče. word stáhnout
Uvolnění ze ŠD a ŠK 02.08.2012 Žádost o uvolnění ze školní družiny nebo školního klubu word stáhnout
Žádost – přihlášení k zápisu do 1. třídy 15.03.2017 Vyplňují rodiče před zápisem do 1. třídy word stáhnout
Žádost o individuální vzdělávací plán_MŠ 17.08.2018 Zákonný zástupce žádá o IVP na základě rozhodnutí PPP, SPC word stáhnout
Žádost o individuální vzdělávací plán_ZŠ 13.09.2017 Žádost zákonných zástupců o IVP na základě doporučení PPP, SPC word stáhnout
Žádost o odklad 05.01.2016 K vyplnění před zápisem nebo po zápisu do 1. třídy word stáhnout
Žádost o přijetí do MŠ 09.04.2018 Žádost se podává při zápisu do MŠ. word stáhnout
Zápisní lístek do ŠD, ŠK 17.08.2018 Přihlášení dítěte do školní družiny, školního klubu word stáhnout
Zápisový list do 1. třídy 28.02.2018 Nutné vyplnit pro zápis do 1. třídy word stáhnout