Školní jídelna

Informace o platbách

Pokladní hodiny: 6:00 – 12:30
Platba stravného
Stravné se hradí inkasem.
Platí se vždy předem na nadcházející měsíc.
Výjimečně lze platbu hradit hotově v kanceláři ŠJ (6:00 – 12:30)
! ! ! V případě neuhrazeného stravného v daném termínu zaniká nárok na oběd ! ! !

přihláška ke stravování

Nastavení inkasa
1. číslo účtu 391816399/0800
2. nastavení finančního limitu ZŠ 1.500,-Kč/žák MŠ 2.000,- Kč/dítě
3. frekvence stažení 1x za měsíc
4. variabilní symbol nevyplňovat!
5. datum splatnosti nevyplňovat!
Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně

Stravné
Výše stravného (platné od 1.9.2014):
Kategorie strávníků: cena pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce (1.9. – 31.8.)

MŠ celodenní ………………….. 40,-Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 8,- Kč)
MŠ polodenní…………………… 32,-Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč)
žáci 7-10 let……………………. 28,-Kč
žáci 11 – 14 let………………… 31,-Kč
žáci 15 a více let……………… 32,-Kč
Cizí strávníci……………………. 60,-Kč

Přeplatky
Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili vzdělávání v ZŠ, MŠ nebo zcela přerušili stravování ve školní jídelně. Tuto skutečnost je třeba nahlásit v kanceláři ŠJ.
Odhláška ze stravování ZDE
Ostatním strávníkům se převádí přeplatky do nového školního roku.