Aktuality z mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Nučice

Aktuality školní jídelny

AKTUALITY ŠJ  KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 PŘEPLATKY Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili vzdělání na ZŠ nebo zcela přerušili stravování ve školní jídelně. (Nutné ohlásit v kanceláři ŠJ) Žákům 9.třídy přeplatky zašleme zpět na bankovní účet...

číst více

Třídní schůzky MŠ

Třídní schůzky rodičů všech tříd MŠ se budou konat 31.8.2020 od 16:00 h. v jídelně ZŠ a MŠ. Na stránkách MŠ v záložce denní režim najdete základní informace o tom, co Vaše dítě potřebuje do školky. Těšíme se na Vás. Paní učitelky ze...

číst více

Výsledek zápisu do MŠ

Informujeme, že po ukončeném zápisu do MŠ byly přijaty všechny děti s trvalým pobytem v obci Nučice. Tím byla naplněna kapacita MŠ, děti s trvalým pobytem v jiných obcích přijaty nebyly, rodiče o tom budou informování poštou. Na webových stránkách a nástěnce ZŠ a MŠ...

číst více

Znovuotevření Mateřské školy 18.5.2020

Provoz MŠ  v období do konce školního roku 2019/2020                                                                                      Na základě vyhodnocení Vašich dotazníků byly vytvořeny v MŠ 3 neměnné skupiny dětí,  které budou v provozu od 18. 5. do 30. 6....

číst více

Částečné otevření MŠ od 18.5.2020

Vážení rodiče, vzhledem k plánovanému znovuotevření mateřské školy k 18. 5. Vám přinášíme podrobné informace, abychom společně připravili funkční a zároveň pro nás pro všechny co nejbezpečnější zázemí. Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, abychom získali...

číst více