Úřední deska

Školská rada

Vážení rodiče.
rádi bychom Vás informovali o zahájení činnosti nově zvolené školské rady.

Školská rada (ŠR) je orgán školy, zřízený v souladu se školským zákonem a umožňuje Vám, zákonným zástupcům žáků se podílet na správě školy prostřednictvím Vámi zvolených zástupců ve ŠR.

Pro usnadnění komunikace je zřízena emailová adresa členů ŠR (skolskarada@zs-nucice.cz), na kterou máte možnost nám předávat Vaše podněty, připomínky, náměty a návrhy související s činností školy. Vaše podněty budou projednány při dalších jednáních ŠR.

Rovněž na webu školy má ŠR vyhrazen svůj prostor

(https://www.zs-nucice.cz/uredni-deska/skolska-rada ) – zde budou umístěny důležitá sdělení a informace o činnosti ŠR.

Věříme, že i díky Vám se podaří zdárně naplňovat motto školy „Společně k úspěchu“.

Martin Sklenář,
předseda školské rady