Denní režim

 Mateřská škola Nučice

6:30  –  7:30      provoz ve třídě Žabek, volné činnosti a aktivity dětí
7:30  –  8:30      individuální, skupinové, řízené nebo spontánní hry     8:30  –  9:00      ranní kruh, tělovýchovná chvilka                                  9:00 –   9:15      svačina
9:15 – 10:00      řízené činnosti a aktivity, vzdělávání dětí podle ŠVP   
10:00 – 12:00    příprava na pobyt venku, pobyt venku
12:00 – 12:30    oběd
12:30 – 13:00    odchod dětí domů po obědě
13:00 – 13:30    příprava na odpočinek, odpočinek předškolních dětí
13:30 – 14:00    klidové činnosti u stolečku pro předškolní děti   13:00  – 14:00   příprava na odpočinek,odpočinek mladších dětí
14:00 – 14:30    svačina
14:30 – 16:00    spontánní hry dle zájmu a potřeb dětí, pobyt venku  16:00  – 17:00   převedení dětí do třídy Želv
15:00 – 17:00   odchod dětí domů

Režim dne je flexibilní, může být pozměněn podle aktuálních potřeb dítěte, z důvodu akce v MŠ nebo mimo ni.

Pobyt venku se odvíjí od aktuálního stavu počasí a rozptylových podmínek.

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ

Do třídy:

neklouzavou, pevnou a vzdušnou obuv (ne cvičky, pantofle, crossky)
pohodlné a praktické oblečení do herny
podepsaný plastový hrníček na pití

Pro pobyt venku:

praktické oblečení dle počasí, pláštěnka, holínky

Do tašky:

náhradní oblečení

Na spaní:

pyžamo, v případě pomočování igelitovou plenu na lehátko

VŠECHNY VĚCI OZNAČTE JMÉNEM DÍTĚTE!

Taška se značkou slouží k ukládání věcí, které mají děti na cestu domů a na náhradní prádlo.

Oblečení na pobyt venku dávejte nahoru do poličky.

OZNAMTE UČITELCE JAKÉKOLIV ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, ALERGIE, NÁVYKY DÍTĚTE!