Hledáme učitele/učitelky do MŠ a ZŠ a asistenta/ asistentku pedagoga do ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Nučice hledá od nového školního roku nové spolupracovníky:

Učitele/ učitelku mateřské školy

Učitele / učitelku pro 1. stupeň základní školy

Asistenta/ asistentku pedagoga pro 1. stupeň základní školy

Informace u ředitele školy: schneider@zs-nucice.cz, tel. 724 762 873

 

 

Jednotné přijímací zkoušky

V tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020

Víceletá gymnázia – 9. června 2020

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou.

pz_casova_osa_6_5

zvlastni_pravidla_PZ_FIN

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre

 

 

Výsledek zápisu do MŠ

Informujeme, že po ukončeném zápisu do MŠ byly přijaty všechny děti s trvalým pobytem v obci Nučice.

Tím byla naplněna kapacita MŠ, děti s trvalým pobytem v jiných obcích přijaty nebyly, rodiče o tom budou informování poštou.

Na webových stránkách a nástěnce ZŠ a MŠ jsou zveřejněny oficiální anonymizované seznamy přijatých a nepřijatých dětí.

přijaté

nepřijaté

 

 

 

 

Dovysvětlení k rozdělení žáků do skupin v rámci školní výuky od 25.5.

 

Dostalo se k nám několik připomínek k rozdělení žáků do skupin, přidělení vyučujících a dalším rozhodnutím. Sdělujeme tedy z čeho jsme vycházeli a co nás vedlo k uvedeným rozhodnutím.

Věříme že nás pochopíte, a že současnou těžkou situaci společně překonáme.

Vycházíme z manuálu MŠMT, který stanoví pravidla částečného znovuotevření škol.

Prioritou a základem dostupným pro všechny žáky zůstává dálkové vzdělávání. Forma dálkového vzdělávání je pro učitele ( ale i děti a rodiče) velmi náročná, časově i jinak, a je naší snahou, aby znovuotevřením škol nedošlo ke snížení úrovně tohoto vzdělávání.

Do vzdělávání ve škole se přihlásilo 81 dětí ze 176, tedy méně než polovina žáků prvního stupně. Z těchto počtů přihlášených jsme vycházeli při vytváření pracovních skupin. V jednotlivých skupinách jsou většinou žáci dvou ročníků a i tří tříd.

Vzdělávání ve škole je nutné brát jako doplněk. Učitelé mají v tomto vzdělávání funkci koordinační, jsou povinni úzce spolupracovat s vyučujícími. Hlavním cílem vzdělávání ve škole je splnění úkolů, plynoucích z dálkového vzdělávání. Doma by pak tyto děti neměly dělat úkoly z dálkového vzdělávání, ale měly by se připravovat tak, jak je běžné v normálním provozu.

Mnoho učitelů patří do takzvané rizikové skupiny.

V září bude jistě složitá situace, nicméně věřím, že to zvládneme, opakovat se bude déle a celý režim se této zvláštní situaci přizpůsobí.

Vysvědčení bude vydáno ve zvláštním režimu, čekáme na pokyny z MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Vycházet se bude z práce v prvním pololetí, části druhého pololetí, kdy probíhala výuka. Dálkové vzdělávání a vzdělávání ve škole v květnu a červnu má při hodnocení a známkování pouze podpůrný charakter. Nepředpokládá se větší změna hodnocení, než o jeden stupeň. Známky na vysvědčení však nejsou nejpodstatnější, podstatná je snaha pracovat, vzdělávat se a prožívat kvalitní život.

Potřebujeme Vaše hlasy – Středočeský kraj by mohl podpořit projekt na revitalizaci hřiště

TřiVážení žáci, rodiče a přátelé školy,

prosíme Vás o podporu našeho projektu Přírodní zahrada Základní školy a Mateřské školy Nučice v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje. Snažíme se doplnit školní zahradu o relaxační, sportovní, naučné i přírodní prvky.

Participativní rozpočet je způsob rozhodování za co utratit peníze obce nebo kraje, na němž se podílejí sami občané hlasováním. I náš Středočeský kraj tento způsob rozhodování používá.

V prvním kole jsme uspěli, nyní je to o trochu složitější.

Na webovkách Středočeského kraje https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/IvG75duf4mRoHaZ je náš projekt popsán a vy jej můžete dvakrát podpořit. Hlasuje se po kliknutí vlevo nahoře na odkaz HLASOVAT. Podle pravidel musíte vyplnit číslo občanského průkazu a datum narození. Ke zneužití by nemělo dojít, jde o oficielní akci Středočeského kraje. Jsme v kategorii oblast Černošice, sport a volný čas.

Máte čtyři hlasy, dva prosím použijte pro náš projekt, další třeba pro opravu nučického komunitního centra Želízko: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/2JEZnwyXnNQVfSg. 
Hlasujte ale najednou, v rámci jednoho přihlášení.

Tři až čtyři vítězné projekty (v naší kategorii jich je šest a zatím jsme třetí – takže máme šanci) získají podporu. Prosíme proto prosím, hlasujte a případně předávejte dál….

Hlasovat můžete do 15.6., ale neodkládejte to, prosíme.

Děkujeme