Informace nového ředitele školy

Vážení rodiče, kolegové, přátelé školy,

od 1.7.2019 jsem byl na základě výsledků konkursního řízení jmenován
ředitelem ZŠ a MŠ Nučice.
Na práci ve škole se velmi těším a věřím, že dokáži využít své znalosti
a zkušenosti z vedení různých škol i úřadů ve prospěch naší školy a
našich dětí.
Od 1.7. budu ve škole, ve středu 19.6. se zúčastním třídních schůzek a
do konce června se občas budu ve škole vyskytovat.

Již nyní je funkční má školní mailová adresa schneider@zs-nucice.cz a
telefon 724 762 873. V případě jakýchkoli problémů, námětů a podobně mne
neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

PaedDr. Mgr. Pavel Schneider

Informace k zápisu do MŠ

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zápis do MŠ se koná 14. 5. 2019 (úterý) od 15:00 do17:00 pro děti narozené do 31. 8. 2016.

Dokument, kterým ředitelka školy Ing. M. Hobzková vyhlašuje zápis do mateřské školy.

Dokument, který stanovuje kritéria pro přijetí od mateřské školy a podrobnější dokument s rozborem jednotlivých bodů.

Žádost o přijetí do mateřské školy.