Aktuality školní jídelny

AKTUALITY ŠJ 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

PŘEPLATKY

Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili vzdělání na ZŠ nebo zcela přerušili stravování ve školní jídelně. (Nutné ohlásit v kanceláři ŠJ)

Žákům 9.třídy přeplatky zašleme zpět na bankovní účet

Ostatním strávníkům se přeplatky převedou do nového školního roku.

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

!ŠKOLNÍ JÍDELNA PRVNÍ DEN ŠKOLY NEVAŘÍ! 

 • Školní jídelna vaří od 2.9.2020
 • Přihlášení ke stravování od měsíce září se týká pouze nových příchozích strávníků.
 • Ostatní strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování od 2. 9. 2020.
 • Pokud se strávník nebude stravovat od 2. 9. 2020, je nutné stravu odhlásit!
 • V měsíci září se bude vařit pouze jedno jídlo.
 • Rodiče dětí, které jsou již přihlášeny ke stravování, prosíme, aby si zkontrolovali, zda je jejich příkaz k inkasu aktivní a nevypršel mu časový limit.

 

 • NOVÝ žák ZŠ i dítě MŠ musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování.
 • Nové přihlášky je možné odevzdávat v průběhu června nebo od 24. 8. 2020 v kanceláři ŠJ.
 • Přihlášky je možné zasílat na e-mail jidelna@zs-nucice.cz

Přihláška pro NOVÉ strávníky ke stravování ZDE

První stažení inkasa pro již přihlášené děti proběhne 28. 8. 2020 za období září.

Pro nově nastupující děti proběhne první stažení inkasa 16. 9. 2020 za období září a říjen.

Nastavení inkasa

 1. číslo účtu 391816399/0800
 2. nastavení finančního limitu ZŠ 1.500,-Kč/žák

                                                  MŠ 2.000,- Kč/dítě

 1. frekvence stažení 1x za měsíc
 2. variabilní symbol nevyplňovat!
 3. datum splatnosti nevyplňovat!

Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně  

 

Informace ze schůzky sdružení rodičů MŠ s vedením školy ze dne 10. 6. 2020

Informace ze schůzky sdružení rodičů MŠ s vedením školy ze dne 10. 6. 2020

 • Informace ohledně průběhu Rozloučení s předškoláky vzhledem k řadě opatření v důsledku koronaviru
 • Přijetí nových pedagogů do třídy Šneků a třídy Žabek za odcházející pedagogy
 • Přijetí asistentky pedagoga do třídy Šneků
 • Rozdělení dětí pro příští školní rok
 • Prázdninový provoz bude od 1. – 15. 7. z důvodu čerpání dovolených p. učitelek
 • Zajištění příměstského tábora v MŠ Rudná
 • Parkování za školou – zákaz vjezdu rodičům a cizím osobám, vjezd povolen pouze zaměstnancům školy s důrazem na bezpečnost procházejících
 • Schůzky pro rodiče nově přijatých dětí i pro rodiče stávajících dětí budou 31. 8. od 16:00 v jídelně – bude rozeslán email rodičům
 • Přeplatky za školné, kroužky, třídní fond budou rodičům vráceny v červenci na účet
 • Kroužky příští rok – stávající, v jednání nové
 • Obec Nučice připravuje architektonickou studii na celkové řešení areálu školy s možnostmi dostavby jednotlivých částí s cílem zkvalitnit celkovou úroveň školy – kapacita školní jídelny, odborné učebny, kabinety, tělocvična, školní zahrada, hřiště…
 • V září bude ustanoveno nové sdružení rodičů z řad rodičů jednotlivých tříd

Třídní schůzky MŠ

Třídní schůzky rodičů všech tříd MŠ se budou konat 31.8.2020 od 16:00 h. v jídelně ZŠ a MŠ.

Na stránkách MŠ v záložce denní režim najdete základní informace o tom, co Vaše dítě potřebuje do školky.

Těšíme se na Vás.

Paní učitelky ze školky

Hledáme učitele/učitelky do MŠ a ZŠ a asistenta/ asistentku pedagoga do ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Nučice hledá od nového školního roku nové spolupracovníky:

Učitele/ učitelku mateřské školy

Učitele / učitelku pro 1. stupeň základní školy

Asistenta/ asistentku pedagoga pro 1. stupeň základní školy

Informace u ředitele školy: schneider@zs-nucice.cz, tel. 724 762 873

 

 

Výsledek zápisu do MŠ

Informujeme, že po ukončeném zápisu do MŠ byly přijaty všechny děti s trvalým pobytem v obci Nučice.

Tím byla naplněna kapacita MŠ, děti s trvalým pobytem v jiných obcích přijaty nebyly, rodiče o tom budou informování poštou.

Na webových stránkách a nástěnce ZŠ a MŠ jsou zveřejněny oficiální anonymizované seznamy přijatých a nepřijatých dětí.

přijaté

nepřijaté