Hledáme učitele/učitelky do MŠ a ZŠ a asistenta/ asistentku pedagoga do ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Nučice hledá od nového školního roku nové spolupracovníky:

Učitele/ učitelku mateřské školy

Učitele / učitelku pro 1. stupeň základní školy

Asistenta/ asistentku pedagoga pro 1. stupeň základní školy

Informace u ředitele školy: schneider@zs-nucice.cz, tel. 724 762 873

 

 

Výsledek zápisu do MŠ

Informujeme, že po ukončeném zápisu do MŠ byly přijaty všechny děti s trvalým pobytem v obci Nučice.

Tím byla naplněna kapacita MŠ, děti s trvalým pobytem v jiných obcích přijaty nebyly, rodiče o tom budou informování poštou.

Na webových stránkách a nástěnce ZŠ a MŠ budou zveřejněny oficiální anonymizované seznamy přijatých a nepřijatých dětí do konce týdne.

 

Potřebujeme Vaše hlasy – Středočeský kraj by mohl podpořit projekt na revitalizaci hřiště

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

prosíme Vás o podporu našeho projektu Přírodní zahrada Základní školy a Mateřské školy Nučice v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje. Snažíme se doplnit školní zahradu o relaxační, sportovní, naučné i přírodní prvky.

Participativní rozpočet je způsob rozhodování za co utratit peníze obce nebo kraje, na němž se podílejí sami občané hlasováním. I náš Středočeský kraj tento způsob rozhodování používá.

V prvním kole jsme uspěli, nyní je to o trochu složitější.

Na webovkách Středočeského kraje https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/IvG75duf4mRoHaZ je náš projekt popsán a vy jej můžete dvakrát podpořit. Hlasuje se po kliknutí vlevo nahoře na odkaz HLASOVAT. Podle pravidel musíte vyplnit číslo občanského průkazu a datum narození. Ke zneužití by nemělo dojít, jde o oficielní akci Středočeského kraje. Jsme v kategorii oblast Černošice, sport a volný čas.

Máte čtyři hlasy, dva prosím použijte pro náš projekt, další třeba pro opravu nučického komunitního centra Želízko: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/2JEZnwyXnNQVfSg. 
Hlasujte ale najednou, v rámci jednoho přihlášení.

Dva vítězné projekty (v naší kategorii jsou čtyři  – takže máme šanci) získají podporu. Prosíme proto prosím, hlasujte a případně předávejte dál….

Hlasovat můžete do 15.6., ale neodkládejte to, prosíme.

Děkujeme

Znovuotevření Mateřské školy 18.5.2020

Provoz MŠ  v období do konce školního roku 2019/2020                                                                                     

Na základě vyhodnocení Vašich dotazníků byly vytvořeny v MŠ 3 neměnné skupiny dětí,  které budou v provozu od 18. 5. do 30. 6. 2020. Paní učitelky Vás budou mailem informovat, do které skupiny je zařazeno Vaše dítě.

 

 Vzhledem k počtu přihlášenýách dětí byly vytvořeny 3 třídy takto:  

Delfíni + Želvy: p. učitelky Kubátová, Jirátová, Ložková 

Žabky + Želvy: p. učitelky Bartáková, Komardinová, Nováková  

Šneci +Želvy: p. učitelky Kozáková, Šedivá a asistentka pedagoga Nachtmannová

 

K rozdělení třídy Želv došlo z důvodu snahy ponechat předškolní děti ve svých třídách vzhledem k nutné přípravě na ZŠ.

 

 

V pondělí 18. 5. přinese zákonný zástupce dítěte Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení musí být ze dne nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

příloha_čestné_prohlášení (2)

Školní řád MŠ byl upraven v těchto bodech:

 • Bude prováděn zdravotní filtr dítěte s denní kontrolou teploty (nesmí přesáhnout 37,5°C) a striktním odmítnutím dítěte v případě výskytu jakýchkoliv příznaků nemoci na základě zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • Rodiče i děti musí mít zakrytá ústa i nos při předávání dětí, dítě musí mít 2 roušky pro případ nouzového využití, včetně obalu na použité roušky
 • Provozní doba MŠ bude upravena na 7:30 – 16:00 kvůli pokrytí služeb pedagogy při ranním a odpoledním přebírání dětí  (doprovázející osoba nebude vstupovat do MŠ) a z důvodu zamezení kontaktu jednotlivých skupin mezi sebou

 

Placení školného se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 15/ 2005Sb.

 • březen 300,-
 • duben 0,-
 • květen 300,-
 • červen 600,-

Rodiče, kteří si ponechají dítě v květnu a červnu doma, školné neplatí.

Prázdninový provoz 1. 7. – 15. 7. 2020

 • Školné za prázdninový provoz 300,-

 

Rodiče berou na vědomí, že při pobytu v mateřské škole i přes zpřísněné hygienické podmínky nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik a důkladně zvážili docházku dítěte do MŠ.

Příchod dětí do MŠ a odchod dětí z MŠ bude pouze cestou vpravo vedle školy, která vede k dopravnímu hřišti, nikoliv brankou vedle družiny.

O jakýchkoliv změnách v provozu MŠ Vás budeme včas informovat.

Tato situace je pro nás všechny nová a věříme, že to společně zvládneme.

Výsledek zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ

Po ukončení zápisu do 1. ročníku ZŠ oznamujeme, že jsme přijali všech 40 dětí (včetně dětí, které měly od loňského roku odklad školní docházky).

O letošních odkladech školní docházky bude rozhodnuto po dodání podkladů z pedagogicko – psychologické poradny.

Oficiální rozhodnutí, seznam dětí s anonymním ID je zveřejněn na nástěnce školy a zde:  zápis 1.roč. 2020

Budou vytvořeny dvě první třídy a budou již tradičně navštěvovat malou školu v Kubrově ulici 117.

Kdo z učitelů bude ve třídách učit zatím není rozhodnuto, sdělíme rodičům do konce školního roku. Předpokládáme, že po uvolnění pravidel shromažďování, zorganizujeme setkání dětí a třídní schůzky koncem června.

Už se na nové prvňáky moc těšíme.

Částečné otevření MŠ od 18.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k plánovanému znovuotevření mateřské školy k 18. 5. Vám přinášíme podrobné informace, abychom společně připravili funkční a zároveň pro nás pro všechny co nejbezpečnější zázemí.

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, abychom získali počty dětí, které začnou do MŠ znovu docházet a mohli připravit zázemí školky. Dotazník v příloze pošlete vyplněný paní učitelce té třídy, do které dochází Vaše dítě nebo doneste do schránky umístěné na budově družiny do 10.5. 2020.  Moc Vás prosíme o včasné vyplnění dotazníku. Podle počtu přihlášených dětí budou vytvořeny skupiny dětí, které budou pevně dané po celou dobu docházky, děti se ve skupinách nesmí míchat, z tohoto důvodu bude upraven provoz MŠ od 7:30 – 16:00

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Na děti i doprovod se vztahují pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu rouškou při předávání a vyzvedávání dětí
 • Minimalizovat shromažďování rodičů před školkou, dodržovat odstupy 2 metry mezi rodiči jednotlivých dětí
 • Pověřený pedagogický pracovník MŠ přebere dítě u vchodu MŠ a bez další účasti rodičů je odvede do třídy, stejně to bude fungovat při vyzvedávání dětí rodiči
 • Dítě při vstupu do MŠ použije na ruce dezinfekční přípravek s virucidním účinkem, který bude umístěn ve vestibulu MŠ
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku jakéhokoliv onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota….) učitelkou při vstupu bude denně prováděn ranní filtr – měření teploty a kontrola zdraví dětí )

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota (37,5 st.), kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školky vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

V prostorách mateřské školy a venku

 • Dítě si při příchodu do své šatny sundá roušku, protože děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí
 • Přesto bude mít každé dítě s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušek
 • Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Pro pobyt venku se smí využít pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy
 • Venkovní prostor bude vždy rozdělen pro jednotlivé třídy dětí, které se nesmí mísit
 • Ve třídách se musí často větrat
 • V umývárně dětí bude pedagog dohlížet na zvýšenou osobní hygienu dětí, důkladné mytí rukou, děti budou mít dostatečné množství mycích prostředků s virucidním účinkem, jednorázové papírové ručníky
 • Nebude povoleno čistění zubů, aby nedošlo k záměně hygienických potřeb
 • Dítě musí mít podepsaný plastový hrnek, zákaz nošení jakýchkoliv hraček z domova

 

Pravidla stravování dětí MŠ

 • Stravování dětí bude probíhat běžnou formou- svačina, oběd, svačina
 • Před zahájením stravování si vždy děti umyjí ruce
 • Při vydávání jídel je nutné zvýšenou měrou dodržovat běžná hygienická pravidla

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy umožněn.

 

Přílohy:

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení s vymezením rizikových skupin:

příloha_čestné_prohlášení (1)

Dotazník:

Docházka do MŠ od 18.5.2020