Učitelé MŠ

Mateřská škola  Nučice

Základní informace

Mateřská škola „ Maják”

počet dětí : 90

provozní doba : 6:30 – 17:00

e-mail: info@zs-nucice.cz

Paní učitelky a provozní zaměstnankyně ve školním roce 2019/2020

ředitel ZŠ a MŠ Nučice: PaedDr. Pavel Schneider

telefon: 724 762 873

zástupkyně ředitele školy pro MŠ: Marcela Kubátová

telefon: 734 571 573

konzultační hodiny:dle potřeby

Oddělení Šneků

telefon:   734 751 204

učitelky: Marcela Kozáková DiS., Tereza Šedivá Dis.

Oddělení Žabek

telefon: 734 751 205

učitelky: Kateřina Bartáková, DiS.,  Lenka Komardinová

Oddělení Delfínů

telefon: 734 751 206

učitelky: Marcela Kubátová, Anna Jirátová

Oddělení Želv

telefon: 734 316 241

učitelky: Dana Ložková, Bc. Monika Nováková

uklízečka MŠ: Olga Třešňáková

uklízečka MŠ: Anna Miškovská

Seznam učitelek MŠ ve školním roce 2019/2020

Titul Jméno a příjmení E-mail Funkce
DiS. Kateřina Bartáková bartakova@zs-nucice.cz učitelka MŠ
Lenka Komardinová komardinova@zs-nucice.cz učitelka MŠ
Anna Jirátová jiratova@zs-nucice.cz učitelka MŠ
DiS. Marcela Kozáková kozakova@zs-nucice.cz učitelka MŠ
Marcela Kubátová kubatova@zs-nucice.cz

zástupkyně ŘŠ pro MŠ

Dana Ložková lozkova@zs-nucice.cz učitelka MŠ
Dis. Tereza Šedivá sediva@zs-nucice.cz učitelka MŠ
Bc. Monika Nováková novakova@zs-nucice.cz učitelka MŠ