Informace k lyžařskému pobytu

Odjezd: 22. 2. 2020 v 8:00 sraz v 7:30 před školou 

Návrat: 29. 2. 2020 cca 13:00-14:00 ke škole

V den odjezdu odevzdat: list účastníka (s datem 22. 2. 2020),  potvrzení o seřízení lyží (případně vyplníme před odjezdem čestné prohlášení), kartičku pojištěnce (možná i kopie)

Vedoucí LVK: Ing. Markéta Hobzková (tel. 607 534 007, 739 572 040)

Pedagogický doprovod : Mgr. David Draxler, David Procházka

Instruktoři: jsou zajištěni profesionální instruktoři CK-Sport

Zdravotní zajištění: Ing. Markéta Hobzková, zdravotník v místě ubytování a bezprostřední napojení na horskou službu