Přihlášení do ŠD

Prosíme rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do školní družiny, aby vyplnili a odevzdali do 2. 9. 2019 zápisní lístek. Bez tohoto dokumentu nemůže být dítě umístěno v ŠD.
Zápisní lístek je ke stažení  v sekci “Volný čas” – dokumenty ke stažení.

Zahájení školního roku 2019/2020 v MŠ

Provoz MŠ je od 2. září :

  • 6:30 – 17:00 – příchod dětí je od 6:30 do 8:30, vyzvedávání dětí po obědě je 12:30 – 13:00 a po odpolední svačině 15:00 – 17:00
  • co dítě potřebuje do školky : přezůvky, pohodlné oblečení do třídy a na pobyt venku, náhradní oblečení, na spaní pyžamo, plastový hrneček a všechny věci označte jménem dítěte
  • seznamy dětí jednotlivých tříd budou vyvěšeny (2.září) ve vestibulu školky

Těšíme se na Vás !

Informace k zahájení šk. roku 2019/2020 v ZŠ

V pondělí 2. září 2019 přivítáme ve škole všechny žáky. Moc se na všechny těšíme.

Prvňáčci přijdou se svým rodiči v 8:00 na nádvoří školy č.p. 117 (malá škola), kde je přivítá pan ředitel a převezmou si je paní učitelky.

Ukončení vyučování pro všechny žáky se v tento den předpokládá v 8:30.

Vyučování 3. a 4. září: výuka je vedená třídním učitelem
1. ročník –  3. září  2 vyuč. hodiny a 4. září  3 vyuč. hodiny
2. – 5. ročník vyučování do 11:20
6. – 9. ročník vyučování do 12:00

Vyučování od 5. září:
výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu

Školní družina:
Školní družina zahajuje svůj provoz 2. 9. 2019 a je otevřena do 13:00.
Od 3. 9. je školní družina v běžném provozu.

Třídní schůzky:

4. 9. 2019 1. třída + informace ŠD 16:00
2. – 5. třída + informace ŠD 17:00
6. – 8. třída 17:30
9. třída + informace k volbě SŠ, SOU 17:00