Učitelé

Základní škola  Nučice

 

Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha – západ,
příspěvková organizace,
Kubrova 136, 252 16 Nučice

 

 

Ředitel školy: PaedDr. Mgr. Pavel Schneider

Zástupkyně ředitele školy: Ing. Markéta Hobzková

Výchovná poradkyně:  Mgr. Romana Míková

Metodik prevence: Ing. Tomáš Mrázek

Sekretářka školy: Ivana Vanková

Pokladní a hospodářka školy: Eva Krauzová

e-mail: info@zs-nucice.cz

IČO: 49855255

č.ú. 391816399/0800  

www.zs-nucice.cz

 

Telefonní kontakty:

ředitel školy: PaedDr. Mgr. Pavel Schneider: 724 762 873

zástupkyně ředitele školy: Ing. Markéta Hobzková:  739 572 040

kancelář školy: 311 670 678

Ivana Vanková (sekretářka školy): 731 449 236

Eva Krauzová (hospodářka a pokladní školy): 733 711 290

tel. sborovna malá škola: 734 571 574

tel. školní jídelna: 739 572 042

tel. školní družina:

J. Čapková (koordinátorka) 608 883 696

I. oddělení:  733 799 710

II. oddělení: 777 013 143

III. oddělení: 724 340 465

IV. oddělení: 731 466 381

školník Mirolslav Ševčík: 733 711 308

 

 

 

 

 

 

 

Učitelský sbor ve školním roce 2017/2018

Učitelé a asistenti pedagogů ve školním roce 2019/2020

 

TitulJméno a příjmeníTel.E-mailFunkce
Bc.Bacíková Editabacikova@zs-nucice.cztřídní učitelka 3.A třídy
Bílková Michaelabilkova@zs-nucice.czasistentka pedagoga
Čapková Jana608883696capkova@zs-nucice.cztřídní učitelka 3.B třídy
Čapková Jana ml.capkova.jana@zs-nucice.cztřídní učitelka 8.A. třídy
PhDr.Drálová Petradralova@zs-nucice.cztřídní učitelka 2. třídy
Mgr.Draxler Daviddraxler@zs-nucice.czučitel ZŠ
Ing.Hobzková Markéta739572040hobzkova@zs-nucice.czzástupkyně ředitele školy
třídní učitelka 6. třídy
Ing.Horáková Vladimírahorakova@zs-nucice.cztřídní učitelka 1.A třídy
Mgr.Chrobáková Evachrobakova@zs-nucice.cztřídní učitelka 4. třídy
Jungwirthová Markétajungwirth@zs-nucice.czasistentka pedagoga
Kapalínová Pavlínakapalinova@zs-nucice.czasistentka pedagoga
Mgr.Kramarzová Zuzana kramarzova@zs-nucice.czučitelka ZŠ
Kubyštová Silviekubystova@zs-nucice.czasistentka pedagoga
Mgr.Langová Pavla langova@zs-nucice.czučitelka ZŠ
Mgr.Míková Romana603553828mikova@zs-nucice.czvýchovná poradkyně
třídní učitelka 8.B. třídy
Bc.Miškovská Romanamiskovska@zs-nucice.czučitelka ZŠ
Ing.Mrázek Tomáš mrazek@zs-nucice.czmetodik prevence
třídní učitel 6. třídy
Mgr.Novik Andrejnovik@zs-nucice.czučitel ZŠ
Píšová Jana pisova@zs-nucice.czasistentka pedagoga
Mgr.Pokorná Janská Šárka pokornajanska@zs-nucice.cztřídní učitelka 9. třídy
Mgr.Polanská Marcela polanska@zs-nucice.cztřídní učitelka 1.B. třídy
Procházka Davidprochazka@zs-nucice.czučitel ZŠ
Mgr.Rachotová Blankarachotova@zs-nucice.cztřídní učitelka 5.A. třídy
PaedDr. Mgr.Schneider Pavelschneider@zs-nucice.czředitel školy
Mgr.Šmatová Ilonasmatova@zs-nucice.czasistentka pedagoga
Ing.Švaček Stanislavsvacek@zs-nucice.czučitel ZŠ
Mgr.Toužimská Radkatouzimska@zs-nucice.cztřídní učitelka 5.B. třídy
Mgr.Vránová Janavranova@zs-nucice.czučitelka ZŠ