Výchovné poradenství

Základní informace

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ A MŠ NUČICE

(péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané)

Ing. Markéta Hobzková, ředitelka školy

Mgr. Romana Míková, výchovná poradkyně

Ing. Tomáš Mrázek, metodik prevence

Ředitelka ZŠ a MŠ Nučice:

Ing. Markéta Hobzková

-tel. 734 571 572

-e-mail: tafatova@zs-nucice.cz

 

Výchovná poradkyně při ZŠ a MŠ Nučice:

Mgr. Romana Míková

– tel. 603 553 828

– e-mail: mikova@zs-nucice.cz

 

– konzultační hodiny:

pondělí a středa – 10, 35 – 11, 20 hod. v budově ZŠ Kubrova 136, 3. patro), popř. po telefonické domluvě kdykoliv jindy

Metodik prevence při ZŠ a MŠ Nučice:

Ing. Tomáš Mrázek

– tel. 311 670 678

– e-mail: mrazek@ zs-nucice.cz

 

– konzultační hodiny:

středa 10, 35 – 11, 20 hod. (v budově ZŠ Kubrova 136, 2. patro, sborovna)

Odborné pracoviště spolupracující se ZŠ a MŠ Nučice:

Pedagogicko- psychologická poradna Středočeského kraje

pracoviště: Plzeňská 90, Králův Dvůr – Počaply

tel. 311 637 119, 731 417 213

e-mail: kraluvdvur@pppsk.cz