Výchovné poradenství

 

Základní informace

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ A MŠ NUČICE

(péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané)

PaedDr. Pavel Schneider, ředitel školy

Ing. Markéta Hobzková, zástupkyně ředitele školy a kariérová poradkyně

Mgr. Romana Míková, výchovná poradkyně

PhDr. Petra Drálová, speciální pedagog 

Ing. Tomáš Mrázek, metodik prevence

Konzultační hodiny po předchozí mailové nebo telefonické domluvě.

 

Zástupkyně ředitele a kariérová poradkyně při ZŠ a MŠ Nučice:

Ing. Markéta Hobzková

tel. 734 571 572

e-mail: hobzkova@zs-nucice.cz

 

Výchovná poradkyně při ZŠ a MŠ Nučice:

Mgr. Romana Míková

 tel. 603 553 828

 e-mail: mikova@zs-nucice.cz 

 

Metodik prevence při ZŠ a MŠ Nučice:

Ing. Tomáš Mrázek

 tel. 311 670 678

 e-mail: mrazek@ zs-nucice.cz 

 

Odborné pracoviště spolupracující se ZŠ a MŠ Nučice:

Pedagogicko- psychologická poradna Středočeského kraje

pracoviště: Plzeňská 90, Králův Dvůr – Počaply

tel. 311 637 119, 731 417 213

e-mail: kraluvdvur@pppsk.cz