Aktuality ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Nučice

Aktuality školní jídelny

AKTUALITY ŠJ  KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 PŘEPLATKY Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili vzdělání na ZŠ nebo zcela přerušili stravování ve školní jídelně. (Nutné ohlásit v kanceláři ŠJ) Žákům 9.třídy přeplatky zašleme zpět na bankovní účet...

Příměstský tábor v Nučicích

Vážení rodiče, ráda bych Vám nabídla pro vaše děti Sportovní příměstský tábor v Nučicích, který je určený pro děti po 1.až 4. třídě a bude se konat v létě ve dvou termínech. Připravili jsme pro děti vyzkoušení různých sportů jako například přehazovanou, volejbal,...

Jednotné přijímací zkoušky

V tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně: Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020 Víceletá gymnázia – 9. června 2020 Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou. pz_casova_osa_6_5 zvlastni_pravidla_PZ_FIN...