Aktuality ze základní školy

Základní škola Nučice

Informace k lyžařskému výcviku

ZŠ Nučice bude pořádat tradiční lyžařský pobyt, který je určen pro žáky 7.-9. ročníku (dle počtu žáků bude počet doplněn žáky ze 6. třídy). Závazné přihlášky, vzhledem k vysokému zájmu a omezené kapacitě, je nutné odevzdat do 16. 10. 2019, upřednostněni budou ti,...

Školní jidelna

Dnes se v ředitelně konala schůzka vedení školy a jídelny o zajištění služeb. Školní jídelna funguje výborně i po dobu dlouhodobé nemoci hlavní kuchařky. S jejím návratem počítáme do měsíce. Poté bude obnoven výběr ze dvou jídel ve škole a bude zajištěno pestřejší...

Od 1.10. probíhají ve škole kroužky

Škola pořádá od 1.10. 2019  tyto kroužky:    Cena kroužků, které organizuje ZŠ a MŠ Nučice je 750 Kč za pololetí.  Kroužky, které nabízí základní škola, jsou otevřeny od října. Platbu za kroužek je třeba uhradit bezhotovostně pomocí variabilního symbolu dítěte na účet...

Aplikace Bakaláři

Vážení rodiče, došlo ke změně URL adresy aplikace Bakaláři. Nová URL adresa: https://zs-nucice.bakalari.cz V mobilní aplikaci stačí znovu vyhledat naší školu v úpravách profilu a uložit. Přihlašovací údaje se nezměnily.

Seznam kroužků pro rok 2019/2020

Kroužky ZŠ a MŠ Nučice v základní škole v roce 2019/2020     Kroužky probíhající v ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020 (Neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice, pouze pronajímá učebny a tělocvičnu)   Den, hodina   Umístění Určeno Název Organizátor Pondělí: 12,25 – 13,10 3. třída...

Hledáme učitele/ku

ZŠ a MŠ Nučice hledá pro výuku českého jazyka a matematiky v děleném druhém ročníku učitele/ku prvního stupně základní školy na 10 hodin týdně. Informace u ředitele školy nebo zástupkyně ředitele.