Úřední deska

Základní škola a Mateřská škola  Nučice

Povinné údaje

Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha – západ,
příspěvková organizace,
Kubrova 136, 252 16 Nučice
odkaz na mapy.cz

Zřizovatel Obec Nučice
IČO: 498 55 255
IZO ZŠ: 000 233 668
IZO MŠ: 107 516 811
REDIZO: 600053385
Číslo účtu: 391816399/0800

www.zs-nucice.cz
e-mail: info@zs-nucice.cz

ID datové schránky školy: ppjjhzi

Doložení souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Pavel Havránek: 732 278 308
e-mail: havranek@gdprgov.cz, ID datové schránky: 2v7awpy

ředitel ZŠ a MŠ  PaedDr. Mgr. Pavel Schneider: 724 762 873
zástupkyně ředitele školy Ing. Markéta Hobzková: 739 572 040
výchovná poradkyně Mgr. Romana Míková: 603 553 828
metodik prevence Ing. Tomáš Mrázek: 311 670 678

kancelář ZŠ a MŠ Nučice: 311 670 678
sekretářka školy Ivana Vanková: 731 449 236
hospodářka a pokladní školy Eva Krauzová: 733 711 290

tel. sborovna malá škola (1.A a 1.B.): 734 571 574

tel. školní jídelna:
vedoucí školní jídelny Kateřina Kailová, DiS.: 739 572 042

tel. školní družina, školní klub:
Květa Ciprová 733 799 710
Sylvie Kunová 731 466 381
Filip Hýbler 775 728 110
Nikola Krobotová 731 576 624

tel. mateřská škola:
zástupkyně ředitele školy pro MŠ Marcela Kubátová: 734 571 573
třída Šneků: 734 751 204
třída Žabek: 734 751 205
třída Delfínů: 734 751 206
třída Želv: 734 316 241

školník Miroslav Ševčík: 733 711 308

Informace veřejnosti poskytuje ředitel ZŠ a MŠ PaedDr. Mgr. Pavel Schneider, zástupkyně ředitele školy Ing. Markéta Hobzková a zástupkyně ředitele pro MŠ Marcela Kubátová.

Stížnosti a oznámení (v ústní a písemné formě) vyřizuje ředitel ZŠ a MŠ PaedDr. Mgr. Pavel Schneider, zástupkyně ředitele školy Ing. Markéta Hobzková a zástupkyně ředitele pro MŠ Marcela Kubátová.