Školní jídelna

Základní informace

Školní jídelna MŠ a ZŠ Nučice, okr. Praha-západ
Tel.: 739 572 042
E-mail: jidelna@zs-nucice.cz

Vedoucí školní jídelny (6:00 – 12:30): Kateřina Kailová
Hlavní kuchařka: Bartáková Alena
Kuchařka: Silvie Dolanová
Kuchařka: Němčíková Petra
Pomocná kuchařka: Michaela Petrášková
Úklid: Ivana Vintrová

Základní podmínky stravování ve školní jídelně:
Na začátku každého školního roku je potřeba u nově příchozích se ke stravování přihlásit, přihlášku odevzdat v kanceláři ŠJ nebo odeslat na e-mail jidelna@zs-nucice.cz. Dále už jsou strávníci automaticky přihlašováni na začátku každého měsíce. Pokud si tedy strávník přeje stravování ve školní jídelně přerušit či ukončit, musí o tom informovat vedoucí ŠJ, jinak jsou obědy započítávány jako objednané a tudíž je i nutné je uhradit.
Ve školní jídelně u vedoucí ŠJ si strávník zakoupí čip za115,-Kč. Čip lze nahradit ISIC kartou, cena 250,- Kč na 5 let.
Při odběru oběda ve školní jídelně jsou strávníci povinni se prokázat bezkontaktním čipem či ISIC kartou. Strávníkům, kteří si čip či ISIC kartu zapomínají opakovaně, nebude oběd vydán!!!

Jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách školy www.zs-nucice.cz, na nástěnce v jídelně, na nástěnkách školy vždy na 1 týden.
V úterý, středu a ve čtvrtek je výběr ze dvou chodů, výběr lze provádět na webových stránkách www.strava.cz nebo na objednávkovém boxu v jídelně, případně u vedoucí ŠJ .
Jídelní lístek pro výběr chodů, umístěný na webových stránkách www.strava.cz a jídelní lístek na objednávkovém boxu v jídelně bude vyvěšen vždy na 14 dní, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody.
Změna jídelníčku je vyhrazena!

přihláška_ke stravování

Odhlašování, přihlašování obědů:
Nejzazší termín pro odhlášení stravy je z ekonomických důvodů předchozí den do 14.00 hodin (o víkendu pouze písemně do neděle večer). Pozdějším odhláškám nelze vyhovět, ani na ty písemně zaslané (e-mail, sms) odpovídat.
V první den neplánované přítomnosti žáka (nemoc apod.) lze oběd vyzvednout do vlastních nádob v době od 10:45 do 11:15 přímo ve školní jídelně (tuto skutečnost je však nutné ohlásit např. telefonicky či e-mailem vedoucí ŠJ do 10:00hod daného dne).
Odhlašování a přihlašování obědů je možné telefonicky na čísle 739 572 042 nebo na e-mailové adrese jidelna@zs-nucice.cz, zde je nutné vypsat jméno, třídu a termín od – do včetně.
Včas neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez náhrady!

Platba stravného:
Stravné se hradí formou inkasa. Pro zřízení inkasa je nutné odevzdat vedoucí ŠJ nebo zaslat e-mailem na jidelna@zs-nucice.cz číslo Vašeho účtu, kód banky a nastavený limit.
Platba hotově ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí ŠJ.
Termín úhrady 15. den v měsíci.