Výroční zprávy

V této sekci naleznete výroční zprávy školy ze školních roků 2009/2010 – 2017/2018, zprávy ČŠI, výsledky Mapy školy spol. SCIO z roku 2018.
Název Datum Popis (perex) typ souboru Stáhnout
Výroční zpráva 2009/10 11.08.2012 Výroční zpráva školy acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2010/11 11.08.2012 Výroční zpráva školy acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2011/2012 21.09.2012 Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 byla projednána na pedagogické radě dne 12.9.2012 a schválena Školskou radou dne 18.9.2012. acrobat stáhnout
Hodnocení – MŠ 21.09.2012 Příloha Výroční zprávy 2011/2012 acrobat stáhnout
Hodnocení ZŠ – rodiče 21.09.2012 Příloha Výroční zprávy 2011/2012 acrobat stáhnout
Hodnocení ZŠ – žáci (I. stupeň) 21.09.2012 Příloha Výroční zprávy 2011/2012 acrobat stáhnout
Hodnocení ZŠ – žáci (II. stupeň) 21.09.2012 Příloha Výroční zprávy 2011/2012 acrobat stáhnout
Hodnocení – pedagogové 21.09.2012 Příloha Výroční zprávy 2011/2012 acrobat stáhnout
Hodnocení – pedagogové (graf) 21.09.2012 Příloha Výroční zprávy 2011/2012 acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2012/2013 13.09.2013 Výroční zpáva byla schválena pedagogickou radou dne 29.8.2013 acrobat stáhnout
Inspekční zpráva 2014 17.05.2014 Plné znění inspekční zprávy ve školním roce 2013/2014 acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2013/2014 29.09.2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 byla projednána na pedagogické radě dne 28.8.2014 v ZŠ, 29.8.2014 v MŠ a schválena Školskou radou dne 23.9.2014. acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2014/2015 09.09.2015 Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě dne 28. 8. 2015 (ZŠ), 31. 8. 2015 (MŠ), Školskou radou byla schválena dne 25. 8. 2015, zřizovateli byla odevzdána dne 8. 9. 2015 acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2015/2016 14.10.2016 acrobat stáhnout
Kontrola ČŠI_INITA, zařízení školního stravování, s.r.o., 2017 27.03.2017 Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2016/2017 22.09.2017 Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 1. 9. 2017 (MŠ) a 31. 8. 2017 (ZŠ) a schválena Školskou radou dne 6. 9. 2017 acrobat stáhnout
Analytická zpráva MŠ 07.05.2018 Mapa školy 2018, dotazníkové šetření klimatu školy, zpracovávala společnost SCIO acrobat stáhnout
Souhrn MŠ 07.05.2018 Mapa školy 2018, dotazníkové šetření klimatu školy, zpracovávala společnost SCIO acrobat stáhnout
Analytická zpráva ZŠ 07.05.2018 Mapa školy 2018, dotazníkové šetření klimatu školy, zpracovávala společnost SCIO acrobat stáhnout
Souhrn ZŠ 07.05.2018 Mapa školy 2018, dotazníkové šetření klimatu školy, zpracovávala společnost SCIO acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2017/2018 21.11.2018 Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 29. 8. 2018 (MŠ) a 31. 8. 2018 (ZŠ) a schválena Školskou radou dne 20. 11. 2018 acrobat stáhnout
Inspekční zpráva 2018 22.11.2018 Plné znění inspekční zprávy ve školním roce 2018/2019 acrobat stáhnout
Výroční zpráva 2018/2019 9.12.2019 Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 12.11. 2019 (MŠ) a 13.11. 2019 (ZŠ) a schválena Školskou radou dne 21. 11. 2019 acrobat

 

stáhnout