Aktuality školní jídelny

AKTUALITY ŠJ 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

PŘEPLATKY

Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili vzdělání na ZŠ nebo zcela přerušili stravování ve školní jídelně. (Nutné ohlásit v kanceláři ŠJ)

Žákům 9.třídy přeplatky zašleme zpět na bankovní účet

Ostatním strávníkům se přeplatky převedou do nového školního roku.

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

!ŠKOLNÍ JÍDELNA PRVNÍ DEN ŠKOLY NEVAŘÍ! 

 • Školní jídelna vaří od 2.9.2020
 • Přihlášení ke stravování od měsíce září se týká pouze nových příchozích strávníků.
 • Ostatní strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování od 2. 9. 2020.
 • Pokud se strávník nebude stravovat od 2. 9. 2020, je nutné stravu odhlásit!
 • V měsíci září se bude vařit pouze jedno jídlo.
 • Rodiče dětí, které jsou již přihlášeny ke stravování, prosíme, aby si zkontrolovali, zda je jejich příkaz k inkasu aktivní a nevypršel mu časový limit.

 

 • NOVÝ žák ZŠ i dítě MŠ musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování.
 • Nové přihlášky je možné odevzdávat v průběhu června nebo od 24. 8. 2020 v kanceláři ŠJ.
 • Přihlášky je možné zasílat na e-mail jidelna@zs-nucice.cz

Přihláška pro NOVÉ strávníky ke stravování ZDE

První stažení inkasa pro již přihlášené děti proběhne 28. 8. 2020 za období září.

Pro nově nastupující děti proběhne první stažení inkasa 16. 9. 2020 za období září a říjen.

Nastavení inkasa

 1. číslo účtu 391816399/0800
 2. nastavení finančního limitu ZŠ 1.500,-Kč/žák

                                                  MŠ 2.000,- Kč/dítě

 1. frekvence stažení 1x za měsíc
 2. variabilní symbol nevyplňovat!
 3. datum splatnosti nevyplňovat!

Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně  

 

Příměstský tábor v Nučicích


Vážení rodiče,
ráda bych Vám nabídla pro vaše děti Sportovní příměstský tábor v Nučicích, který je určený pro děti po 1.až 4. třídě a bude se konat v létě ve dvou termínech. Připravili jsme pro děti vyzkoušení různých sportů jako například přehazovanou, volejbal, basket, tenis a budeme hrát mnoho zábavných her. Zázemí máme k dispozici v základní škole a také budeme využívat sportovní areál u fotbalového hřiště včetně sokolovny v případě špatného počasí.
Co se týče jídla, tak děti dostanou dvě svačiny a obědy jsou zajištěny v restauraci U Jakuba.

Co se týče pořadatelů, tak máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a vedením dětí na dětských táborech a přípravou programů pro děti.

Pokud byste měli zájem, nebo měli jakékoliv dotazy prosím kontaktujte mě na mailu: helena.sarapatkova@gmail.com. nebo tel. čísle 775 238 909.

S pozdravem,

Helena Šarapatková

Informace o organizaci vydávání vysvědčení 26.6.2020

Vážení rodiče, milé děti,

Blíží se konec tohoto zvláštního roku a nás čeká rozdání vysvědčení a rozloučení.

Doufám, že se se všemi dětmi uvidíme ve škole v pátek 26.6. , i když ani v tento den není docházka do školy povinná.

Vysvědčení žáků, kteří se v tento den do školy nedostaví, bude možné vyzvednout po telefonické nebo mailové domluvě s ředitelem školy v týdnu od 29.6. do 3.7. nebo později.

Žáci, kteří se nezúčastňovali vyučování ve školních skupinách přinesou čestné prohlášení (v příloze). Bez toho není možné pustit dítě do školy.

Všichni žáci si tedy přijdou pro vysvědčení do svých kmenových tříd.

třída příchod vydání vysvědčení
5.A 7,30 7,40 – 8,25
5.B 7,40 7,50 – 8,35
4. 7,50 8,00 – 8,45
3.A 8,00 8,10 – 8,55
3.B 8,10 8,20 – 9,05
2. 8,20 8,30 – 9,15
1.A 8,30 8,40 – 9,25
1.B 8,40 8,50 – 9,35
6. 8,50 9,00 – 9,45
7. 9,00 9,10 – 9,55
8.A 9,10 9,20 – 10,05
8.B 9,20 9,30 – 10,15

Harmonogram:

Poté bude možný pobyt přihlášených dětí prvního stupně v již ustavených školních skupinách a jejich třídách. Žáci prvních tříd zůstávají v malé škole.

Tento pobyt není povinný a je  možný odchod po vydání vysvědčení domů.

Skupina Příchod 1. přestávka 2. přestávka 3.přestávka Oběd /odchod Odpol. skupina
6. 8,25 8,25 – 8,35 9,20 – 9,30 10,15 – 10,25 11,10 – 11,30  
5. 8,35 8,35 – 8,45 9,30 -9,40 10,25 – 10,35 11,20 – 11,40  
4. 8,45 8,45 – 8,55 9,40 – 9,50 10,35 – 10,45 11,30 – 11,50  
3. 8,55 8,55 – 9,05 9,50 – 10,00 10,45 – 10,55 11,40- 12,00  
2. 9,05 9,05 – 9,15 10,00 – 10,10 10,55 – 11,05 11,50 – 12,10 12,10 -16,00
1. 9,15 9,15 – 9,25 10,10 – 10,20 11,05 – 11,15 12,00 – 12,20 12,20 -16,00

 

V pondělí 29.6. a úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno. Ve škole budou pouze přihlášené děti v 1. a 2. školní skupině od 8,10 resp. 8,20 do 16hodin.

Žádáme o dodržení tohoto postupu, vzhledem k nebezpečí COVID – 19:

Žáci budou chodit do školy podle harmonogramu, který je v příloze tohoto mailu

při příchodu bude dodržena bezpečná vzdálenost 2m,

žáci předají podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti,

odcházejí do šatny, kde se musí přezout,

po celou dobu pobytu ve škole musí být dodržena pokud možno  bezpečná vzdálenost nejméně 1,5 m

o nošení roušek rozhoduje učitel podle momentální situace ve třídě, žáci musí mít roušku a sáček na jeho uložení,

Podrobnosti jsou na našich webových stránkách www.zs-nucice.cz.

Děkuji, že daná pravidla určená současnou složitou situací, která jistě nejsou příjemná, budeme všichni dodržovat.

 

Děkuji za trpělivost a spolupráci v průběhu celého školního roku.

 

 

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider
ředitel Základní školy a Mateřské školy Nučice
Kubrova 136, 252 16 Nučice
+420 724 762 873

 

Informace ze schůzky rodičovského parlamentu – příprava roku 2020/2021

Během prázdnin bude rekonstruováno přízemí budovy školní družiny, kde vzniknou dvě kmenové – odborné učebny o kapacitě 24 a 12 žáků, zaměřené na přírodovědu a jazykové vyučování na 1. stupni ZŠ.

Tyto učebny potřebujeme pro nové třídy (odchází jedna devítka, přichází dvě první třídy a vzhledem k počtu dětí musíme rozdělit současnou druhou třídu na dvě).

Obec Nučice připravuje architektonickou studii na celkové řešení areálu školy s možností dostavby jednotlivých částí s cílem zkvalitnit celkovou úroveň školy – kapacita školní jídelny, odborné učebny, kabinety, tělocvična, školní zahrada a hřiště…

Děkujeme všem za hlasování v participativním rozpočtu Středočeského kraje. Získali jsme 248 hlasů, skončili jsme čtvrtí v naší kategorii a podporu z kraje jsme získali. Budeme tedy připravovat vybudování altánu a lanové prolézačky na naší zahradě.

Děkujeme všem za trpělivost a pomoc při dálkovém vzdělávání. Pro všechny to bylo velmi náročné, ale nakonec snad vše dopadlo bez větších problémů. Rádi se ale vrátíme k osobnímu vyučování a co jsme si vyzkoušeli dálkově, budeme rozvíjet dále – základem bude Bakalář, Fred a MS Teams. Je to využitelné ve třídě, při zadávání domácích úkolů i při vzdělávání dětí po nemoci..

Hodnocení za druhé pololetí vzhledem k dálkovému vzdělávání bylo postaveno více na formativním hodnocení a výsledcích za první pololetí, části druhého pololetí, kdy se vyučovalo ve škole a na výsledcích dálkového vzdělávání. Většina dětí získá lepší známky, dodržujeme pravidlo změny oproti pololetí maximálně o stupeň. V září nás čeká opakování, proto budeme vybírat učebnice a dávat nové až v novém školním roce

Diskutovalo se i o lyžařském kursu, budeme zjišťovat zájem dětí.

Náklady a platby uskutečněné a nevyčerpané v tomto roce budeme vracet resp. již vracíme, případně převádíme do dalšího roku. Konkrétní informace u paní hospodářky.

Rozloučení s žáky a rodiči 9. ročníku proběhne ve čtvrtek 25.6. od 17 hodin v Lidovém domě. Organizace předání vysvědčení je popsáno v samostatném dokumentu. 26.6.2020 (002)

 

Třídy a třídní učitelé:

1.A                    PhDr. Petra Drálová                                        malá škola

1.B                     Mgr. Jana Vránová                                         malá škola

2.A.                 Ing. Vladimíra Horáková                               přízemí přístavba

2.B                  Mgr. Marcela Polanská                                  přízemí přístavba

3.A                  Mgr. Blanka Rachotová                                 budova družiny, přírodověda

3.B                  Bc. Silvie Kubyštová                                     budova družiny, jazyky

4.A                  Mgr. Edita Bacíková                                      1. patro

4.B                  Jana Čapková                                                 2.patro

5.                    Mgr. Eva Chrobáková                                      přízemí

6.A                  David Procházka                                            1. patro

6.B                  Mgr. Šárka Pokorná Jánská                           2. patro

7.                    Ing. Markéta Hobzková                                  1. patro, přírodopis

8.                    Ing. Tomáš Mrázek                                          2. patro

9.A                  Jana Čapková ml.                                           3. patro, dějepis

9.B                  Mgr. Romana Míková                                    3. patro, knihovna

 

Zapsal 18.6.2020

PaedDr. Pavel Schneider

Ředitel školy