Hledáme učitele/učitelky do MŠ a ZŠ a asistenta/ asistentku pedagoga do ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Nučice hledá od nového školního roku nové spolupracovníky:

Učitele/ učitelku mateřské školy

Učitele / učitelku pro 1. stupeň základní školy

Asistenta/ asistentku pedagoga pro 1. stupeň základní školy

Informace u ředitele školy: schneider@zs-nucice.cz, tel. 724 762 873

 

 

Jednotné přijímací zkoušky

V tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020

Víceletá gymnázia – 9. června 2020

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou.

pz_casova_osa_6_5

zvlastni_pravidla_PZ_FIN

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre

 

 

Dovysvětlení k rozdělení žáků do skupin v rámci školní výuky od 25.5.

 

Dostalo se k nám několik připomínek k rozdělení žáků do skupin, přidělení vyučujících a dalším rozhodnutím. Sdělujeme tedy z čeho jsme vycházeli a co nás vedlo k uvedeným rozhodnutím.

Věříme že nás pochopíte, a že současnou těžkou situaci společně překonáme.

Vycházíme z manuálu MŠMT, který stanoví pravidla částečného znovuotevření škol.

Prioritou a základem dostupným pro všechny žáky zůstává dálkové vzdělávání. Forma dálkového vzdělávání je pro učitele ( ale i děti a rodiče) velmi náročná, časově i jinak, a je naší snahou, aby znovuotevřením škol nedošlo ke snížení úrovně tohoto vzdělávání.

Do vzdělávání ve škole se přihlásilo 81 dětí ze 176, tedy méně než polovina žáků prvního stupně. Z těchto počtů přihlášených jsme vycházeli při vytváření pracovních skupin. V jednotlivých skupinách jsou většinou žáci dvou ročníků a i tří tříd.

Vzdělávání ve škole je nutné brát jako doplněk. Učitelé mají v tomto vzdělávání funkci koordinační, jsou povinni úzce spolupracovat s vyučujícími. Hlavním cílem vzdělávání ve škole je splnění úkolů, plynoucích z dálkového vzdělávání. Doma by pak tyto děti neměly dělat úkoly z dálkového vzdělávání, ale měly by se připravovat tak, jak je běžné v normálním provozu.

Mnoho učitelů patří do takzvané rizikové skupiny.

V září bude jistě složitá situace, nicméně věřím, že to zvládneme, opakovat se bude déle a celý režim se této zvláštní situaci přizpůsobí.

Vysvědčení bude vydáno ve zvláštním režimu, čekáme na pokyny z MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Vycházet se bude z práce v prvním pololetí, části druhého pololetí, kdy probíhala výuka. Dálkové vzdělávání a vzdělávání ve škole v květnu a červnu má při hodnocení a známkování pouze podpůrný charakter. Nepředpokládá se větší změna hodnocení, než o jeden stupeň. Známky na vysvědčení však nejsou nejpodstatnější, podstatná je snaha pracovat, vzdělávat se a prožívat kvalitní život.

Potřebujeme Vaše hlasy – Středočeský kraj by mohl podpořit projekt na revitalizaci hřiště

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

prosíme Vás o podporu našeho projektu Přírodní zahrada Základní školy a Mateřské školy Nučice v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje. Snažíme se doplnit školní zahradu o relaxační, sportovní, naučné i přírodní prvky.

Participativní rozpočet je způsob rozhodování za co utratit peníze obce nebo kraje, na němž se podílejí sami občané hlasováním. I náš Středočeský kraj tento způsob rozhodování používá.

V prvním kole jsme uspěli, nyní je to o trochu složitější.

Na webovkách Středočeského kraje https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/IvG75duf4mRoHaZ je náš projekt popsán a vy jej můžete dvakrát podpořit. Hlasuje se po kliknutí vlevo nahoře na odkaz HLASOVAT. Podle pravidel musíte vyplnit číslo občanského průkazu a datum narození. Ke zneužití by nemělo dojít, jde o oficielní akci Středočeského kraje. Jsme v kategorii oblast Černošice, sport a volný čas.

Máte čtyři hlasy, dva prosím použijte pro náš projekt, další třeba pro opravu nučického komunitního centra Želízko: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/2JEZnwyXnNQVfSg. 
Hlasujte ale najednou, v rámci jednoho přihlášení.

Dva vítězné projekty (v naší kategorii jsou čtyři  – takže máme šanci) získají podporu. Prosíme proto prosím, hlasujte a případně předávejte dál….

Hlasovat můžete do 15.6., ale neodkládejte to, prosíme.

Děkujeme

V pondělí 25.5. zahajuje výuku 6 skupin žáků 1. stupně ZŠ

Vážení rodiče, milé děti,

po zjištění Vašeho zájmu jsme utvořili šest skupin žáků pro vyučování ve škole pro žáky 1. stupně ZŠ od 25.5. do konce školního roku.

Seznam žáků, skupin  a jejich vyučujících jsme poslali žákům a jejich rodičům mailem.

Žádáme o dodržení tohoto postupu, vzhledem k nebezpečí COVID – 19:

Žáci budou chodit do školy podle harmonogramu, který je v příloze tohoto mailu

při příchodu bude dodržena bezpečná vzdálenost 2m,

po vstupu do školy bude změřena teplota (musí být nižší než 37,5),

žáci předají podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, formulář zde: příloha_čestné_prohlášení-1

odcházejí po jednom do šatny, kde se musí přezout,

po celou dobu pobytu ve škole musí být dodržena bezpečná vzdálenost nejméně 1,5 m, skupiny se nesmí mísit,

o nošení roušek rozhoduje učitel podle momentální situace ve třídě, žáci musí mít dvě roušky a sáček na jejich uložení,

vzhledem k nutnosti pracovat i na tabuli, budou žáci zcela jistě roušku mít na obličeji i při vyučování,

Žáci, které jste přihlásili na oběd formou dotazníku jsou přihlášeni, nemusíte nic dalšího dělat.

Odchod z odpolední části bude organizován stejně jako odchod z družiny.

Harmonogram :

Skupina Příchod Začátek vyučování 1. přestávka 2. přestávka 3.přestávka Oběd /

odchod

Odpol. skupina
6. 7,30 7,40 8,25 – 8,35 9,20 – 9,30 10,15 – 10,25 11,10 – 11,30
5. 7,40 7,50 8,35 – 8,45 9,30 -9,40 10,25 – 10,35 11,20 – 11,40
4. 7,50 8,00 8,45 – 8,55 9,40 – 9,50 10,35 – 10,45 11,30 – 11,50
3. 8,00 8,10 8,55 – 9,05 9,50 – 10,00 10,45 – 10,55 11,40- 12,00
2. 8,10 8,20 9,05 – 9,15 10,00 – 10,10 10,55 – 11,05 11,50 – 12,10 12,10 – 16,00
1. 8,20 8,30 9,15 – 9,25 10,10 – 10,20 11,05 – 11,15 12,00 – 12,20 12,20 -16,00
7. 9,00 9,05 9,50 – 10,00 10,45 – 11,05
8. 9,15 9,20 10,05 – 10,15 11,00 – 11,20

 

Případné drobné změny lze provádět do 18.5.2020.

Děkuji, že daná pravidla určená současnou složitou situací, která jistě nejsou příjemná, budeme všichni dodržovat.

Doplňuji ještě dopis paní sdílené školní psycholožky z MAS Černošice, který Vám může usnadnit návrat do školy: pokyn od školní psycholožky – výuka od 25.5.2020

 

Výsledek zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ

Po ukončení zápisu do 1. ročníku ZŠ oznamujeme, že jsme přijali všech 40 dětí (včetně dětí, které měly od loňského roku odklad školní docházky).

O letošních odkladech školní docházky bude rozhodnuto po dodání podkladů z pedagogicko – psychologické poradny.

Oficiální rozhodnutí, seznam dětí s anonymním ID je zveřejněn na nástěnce školy a zde:  zápis 1.roč. 2020

Budou vytvořeny dvě první třídy a budou již tradičně navštěvovat malou školu v Kubrově ulici 117.

Kdo z učitelů bude ve třídách učit zatím není rozhodnuto, sdělíme rodičům do konce školního roku. Předpokládáme, že po uvolnění pravidel shromažďování, zorganizujeme setkání dětí a třídní schůzky koncem června.

Už se na nové prvňáky moc těšíme.