Od 1.10. probíhají ve škole kroužky

Škola pořádá od 1.10. 2019  tyto kroužky:   

Cena kroužků, které organizuje ZŠ a MŠ Nučice je 750 Kč za pololetí.  Kroužky, které nabízí základní škola, jsou otevřeny od října.

Platbu za kroužek je třeba uhradit bezhotovostně pomocí variabilního symbolu dítěte na účet školy 391816399/0800. 

Kroužky Společensko vědní (historie a vlastivěda), Čtenářský klub, Anglické divadlo a Hrou ke spolupráci jsou hrazeny z fondů EU – OPVVV v rámci projektu Šablony II a jsou pro děti ze školy zdarma.

Do kroužků se můžete ještě hlásit u třídních učitelů nebo vedoucích kroužků.

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020
Den, hodina Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
13,30 – 15,00 Třída VV 5. – 9. roč. Společensko vědní (historie, vlastivěda, školní parlament…) ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml., PaedDr. Pavel Schneider
Úterý:
14,30 – 16,00 4. třída 4., 5.r. Anglické divadlo ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Eva Chrobáková
Středa:
Čtvrtek:
12,25 – 13,10 4. třída 2. – 5. roč. Hrou ke spolupráci – arteterapie ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. E. Chrobáková, Mgr. Radka. Toužimská
13,30 – 15,00 8.B /knihovna 4 – 5. roč. Čtenářský kroužek ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Romana Míková
15,00 – 16,00 třída D Hudební kroužek

ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml.

 

Přihláška do kroužku pořádaných ZŠ a MŠ Nučice ke stažení zde: kroužky školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

okres Praha – západ, příspěvková organizace

Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

tel: 311 670 678       www.zs-nucice.cz         info@zs-nucice.cz        ID ppjjhzi

 

Přihláška do kroužků pořádaných ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………

 

Třída: ………………………

 

Název kroužku: ……………………………………………………………………….

 

Přihlašuji tímto své dítě do tohoto kroužku.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli.

 

 

 

 

Seznam kroužků pro rok 2019/2020

Kroužky ZŠ a MŠ Nučice v základní škole v roce 2019/2020

 

 

Kroužky probíhající v ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

(Neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice, pouze pronajímá učebny a tělocvičnu)

 

Den, hodina

 

Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
12,25 – 13,10 3. třída 1. st. Základy tance

Edita Bacíková

774 117 113

15,00 – 18,30 tělocvična Atletika

Spolek atletika Rudná

Atletikarudna@seznam.cz

775 659 572

Úterý:
12,30 – 16,00 třída Kytara Hud. škola www.pavelhokr.cz
info@pavelhokr.cz
608 745 262
15,00 – 16,30 třída Ing..Stanislav Švaček, Ekodomov www.ekodomov.cz
16,00 – 17,00 tělocvična 1. – 7.r. Florbal, futsal, fotbal Jakub Svárovský
Olymp florbal
přihlašování: www.florbalprodeti.cz
M: +420 723258991
17,30 – 19,00 tělocvična Cyklo kroužek

Cyklo oddíl http://www.cyklokrouzky.cz

731 314 588.

David Slaboch

Středa:
třída 1.– 5. r.. Angličtina

School  Tour

Info@schooltour.cz

608 138 941

13,00 – 14,00 třída Náboženství Farnost Strahov,
www.farnoststrahov.cz
13,00 – 16,00 třída Kytara Hud. škola www.pavelhokr.cz
přihlašování: info@pavelhokr.cz
608 745 262
13,00 – 19,00 třída Klavír Hud. škola www.pavelhokr.cz
přihlašování: info@pavelhokr.cz
608 745 262
13,15 – 14,00 třída Šachy Šachová škola
info@sachovykrouzek.cz
723 638 888
14,30 – 18,00 tělocvična Atletika

Spolek atletika Rudná

Atletikarudna@seznam.cz
775 659 572

Čtvrtek:
12,10 – 13,10 třída 3.r. Čínština

Edita Bacíková

774 117 113

15,45 – 17,45 tělocvična Taekwondo

František. Tůma
frantisek.tuma@tkd.cz

602 625 318

3.10./31.10./ 28.11./ 9.1./ 6.2./ 19.3./ 2.4./ 7.5./ 4.6.

13,30 – 14,30

Pátek:

třída Výtvarný kroužek

Markéta König Cvachoučková

www.kabinet-vytvarky.cz

13,30 – 15,45 tělocvična Judo p. Kadubec
www.judo4fun.cz
420 736 743

  Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány. 

Cenu kroužků a přihlašování do kroužků, které neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice určují jednotliví organizátoři.

 

 

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020
Den, hodina Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
13,30 – 15,00 Třída VV 5. – 9. roč. Společensko vědní (historie, vlastivěda, školní parlament…) ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml., PaedDr. Pavel Schneider
13,30 – 14,30 Třída D Pěvecký sbor Nučické zvonky ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková
Úterý:
14,30 – 16,00 4. třída 4., 5.r. Anglické divadlo ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Eva Chrobáková
Středa:
14,05 – 14,50 9.třída 9.r.. Příprava na přijímačky ČJ ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Šárka Pokorná
Čtvrtek:
12,25 – 13,10 třída 2. – 5. roč. Hrou ke spolupráci – arteterapie ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. E. Chrobáková, Mgr. Radka. Toužimská
13,20 – 14,05 9. třída 9.r. Příprava na přijímačky M ZŠ a MŠ Nučice
Ing. Tomáš Mrázek
13,30 – 15,00 8.B /knihovna 4 – 5. roč. Čtenářský kroužek ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Romana Míková

 

Přihláška do kroužku pořádaných ZŠ a MŠ Nučice ke stažení zde: kroužky školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

okres Praha – západ, příspěvková organizace

Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

tel: 311 670 678       www.zs-nucice.cz         info@zs-nucice.cz        ID ppjjhzi

 

Přihláška do kroužků pořádaných ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………

 

Třída: ………………………

 

Název kroužku: ……………………………………………………………………….

 

Přihlašuji tímto své dítě do tohoto kroužku.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli.

Cena kroužků, které organizuje ZŠ a MŠ Nučice je 750 Kč za pololetí.  Kroužky, které nabízí základní škola, budou otevřeny od října.

Platbu za kroužek je třeba uhradit bezhotovostně pomocí variabilního symbolu dítěte na účet školy 391816399/0800.

 

Kroužky Společensko vědní (historie a vlastivěda), Čtenářský klub, Anglické divadlo a Hrou ke spolupráci jsou hrazeny z fondů EU – OPVVV v rámci projektu Šablony II a jsou pro děti ze školy zdarma.

 

 

 

 

 

 

Přihlášení do ŠD

Prosíme rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do školní družiny, aby vyplnili a odevzdali do 2. 9. 2019 zápisní lístek. Bez tohoto dokumentu nemůže být dítě umístěno v ŠD.
Zápisní lístek je ke stažení  v sekci “Volný čas” – dokumenty ke stažení.

Informace k zahájení šk. roku 2019/2020 v ZŠ

V pondělí 2. září 2019 přivítáme ve škole všechny žáky. Moc se na všechny těšíme.

Prvňáčci přijdou se svým rodiči v 8:00 na nádvoří školy č.p. 117 (malá škola), kde je přivítá pan ředitel a převezmou si je paní učitelky.

Ukončení vyučování pro všechny žáky se v tento den předpokládá v 8:30.

Vyučování 3. a 4. září: výuka je vedená třídním učitelem
1. ročník –  3. září  2 vyuč. hodiny a 4. září  3 vyuč. hodiny
2. – 5. ročník vyučování do 11:20
6. – 9. ročník vyučování do 12:00

Vyučování od 5. září:
výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu

Školní družina:
Školní družina zahajuje svůj provoz 2. 9. 2019 a je otevřena do 13:00.
Od 3. 9. je školní družina v běžném provozu.

Třídní schůzky:

4. 9. 2019 1. třída + informace ŠD 16:00
2. – 5. třída + informace ŠD 17:00
6. – 8. třída 17:30
9. třída + informace k volbě SŠ, SOU 17:00

AKTUALITY školní jídelny

Začátek školního roku 2019/2020

 • V měsíci září se bude vařit pouze jedno jídlo. Výběr bude až od 1. 10. 2019 a to ve dnech Út, St, Čt.
 • Přihlášení ke stravování od měsíce září se týká pouze nových příchozích strávníků.
 • Ostatní strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování od 2. 9. 2019
 • Pokud se strávník nebude stravovat od 2. 9. 2019, je nutné stravu odhlásit!
 • Rodiče dětí, které jsou již přihlášeny ke stravování, prosíme, aby si zkontrolovali, zda je jejich příkaz k inkasu aktivní a nevypršel mu časový limit.
 • Nový žák ZŠ i dítě MŠ musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování.
 • Nové přihlášky je možné odevzdávat v průběhu června nebo od 26. 8. 2019 v kanceláři ŠJ.
 • Přihlášky je možné zasílat na e-mail jidelna@zs-nucice.cz

Přihláška ke stravování ZDE

 

První stažení inkasa pro již přihlášené děti proběhne 28. 8. 2019 za období září.

Pro nově nastupující děti proběhne první stažení inkasa 16. 9. 2019 za období září a října.

Nastavení inkasa

 1. číslo účtu 391816399/0800
 2. nastavení finančního limitu ZŠ 1.500,-Kč/žák  MŠ 2.000,- Kč/dítě
 1. frekvence stažení 1x za měsíc
 2. variabilní symbol nevyplňovat!
 3. datum splatnosti nevyplňovat!

Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně