Příměstský tábor v Nučicích


Vážení rodiče,
ráda bych Vám nabídla pro vaše děti Sportovní příměstský tábor v Nučicích, který je určený pro děti po 1.až 4. třídě a bude se konat v létě ve dvou termínech. Připravili jsme pro děti vyzkoušení různých sportů jako například přehazovanou, volejbal, basket, tenis a budeme hrát mnoho zábavných her. Zázemí máme k dispozici v základní škole a také budeme využívat sportovní areál u fotbalového hřiště včetně sokolovny v případě špatného počasí.
Co se týče jídla, tak děti dostanou dvě svačiny a obědy jsou zajištěny v restauraci U Jakuba.

Co se týče pořadatelů, tak máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a vedením dětí na dětských táborech a přípravou programů pro děti.

Pokud byste měli zájem, nebo měli jakékoliv dotazy prosím kontaktujte mě na mailu: helena.sarapatkova@gmail.com. nebo tel. čísle 775 238 909.

S pozdravem,

Helena Šarapatková

Informace o organizaci vydávání vysvědčení 26.6.2020

Vážení rodiče, milé děti,

Blíží se konec tohoto zvláštního roku a nás čeká rozdání vysvědčení a rozloučení.

Doufám, že se se všemi dětmi uvidíme ve škole v pátek 26.6. , i když ani v tento den není docházka do školy povinná.

Vysvědčení žáků, kteří se v tento den do školy nedostaví, bude možné vyzvednout po telefonické nebo mailové domluvě s ředitelem školy v týdnu od 29.6. do 3.7. nebo později.

Žáci, kteří se nezúčastňovali vyučování ve školních skupinách přinesou čestné prohlášení (v příloze). Bez toho není možné pustit dítě do školy.

Všichni žáci si tedy přijdou pro vysvědčení do svých kmenových tříd.

třída příchod vydání vysvědčení
5.A 7,30 7,40 – 8,25
5.B 7,40 7,50 – 8,35
4. 7,50 8,00 – 8,45
3.A 8,00 8,10 – 8,55
3.B 8,10 8,20 – 9,05
2. 8,20 8,30 – 9,15
1.A 8,30 8,40 – 9,25
1.B 8,40 8,50 – 9,35
6. 8,50 9,00 – 9,45
7. 9,00 9,10 – 9,55
8.A 9,10 9,20 – 10,05
8.B 9,20 9,30 – 10,15

Harmonogram:

Poté bude možný pobyt přihlášených dětí prvního stupně v již ustavených školních skupinách a jejich třídách. Žáci prvních tříd zůstávají v malé škole.

Tento pobyt není povinný a je  možný odchod po vydání vysvědčení domů.

Skupina Příchod 1. přestávka 2. přestávka 3.přestávka Oběd /odchod Odpol. skupina
6. 8,25 8,25 – 8,35 9,20 – 9,30 10,15 – 10,25 11,10 – 11,30  
5. 8,35 8,35 – 8,45 9,30 -9,40 10,25 – 10,35 11,20 – 11,40  
4. 8,45 8,45 – 8,55 9,40 – 9,50 10,35 – 10,45 11,30 – 11,50  
3. 8,55 8,55 – 9,05 9,50 – 10,00 10,45 – 10,55 11,40- 12,00  
2. 9,05 9,05 – 9,15 10,00 – 10,10 10,55 – 11,05 11,50 – 12,10 12,10 -16,00
1. 9,15 9,15 – 9,25 10,10 – 10,20 11,05 – 11,15 12,00 – 12,20 12,20 -16,00

 

V pondělí 29.6. a úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno. Ve škole budou pouze přihlášené děti v 1. a 2. školní skupině od 8,10 resp. 8,20 do 16hodin.

Žádáme o dodržení tohoto postupu, vzhledem k nebezpečí COVID – 19:

Žáci budou chodit do školy podle harmonogramu, který je v příloze tohoto mailu

při příchodu bude dodržena bezpečná vzdálenost 2m,

žáci předají podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti,

odcházejí do šatny, kde se musí přezout,

po celou dobu pobytu ve škole musí být dodržena pokud možno  bezpečná vzdálenost nejméně 1,5 m

o nošení roušek rozhoduje učitel podle momentální situace ve třídě, žáci musí mít roušku a sáček na jeho uložení,

Podrobnosti jsou na našich webových stránkách www.zs-nucice.cz.

Děkuji, že daná pravidla určená současnou složitou situací, která jistě nejsou příjemná, budeme všichni dodržovat.

 

Děkuji za trpělivost a spolupráci v průběhu celého školního roku.

 

 

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider
ředitel Základní školy a Mateřské školy Nučice
Kubrova 136, 252 16 Nučice
+420 724 762 873

 

Informace ze schůzky rodičovského parlamentu – příprava roku 2020/2021

Během prázdnin bude rekonstruováno přízemí budovy školní družiny, kde vzniknou dvě kmenové – odborné učebny o kapacitě 24 a 12 žáků, zaměřené na přírodovědu a jazykové vyučování na 1. stupni ZŠ.

Tyto učebny potřebujeme pro nové třídy (odchází jedna devítka, přichází dvě první třídy a vzhledem k počtu dětí musíme rozdělit současnou druhou třídu na dvě).

Obec Nučice připravuje architektonickou studii na celkové řešení areálu školy s možností dostavby jednotlivých částí s cílem zkvalitnit celkovou úroveň školy – kapacita školní jídelny, odborné učebny, kabinety, tělocvična, školní zahrada a hřiště…

Děkujeme všem za hlasování v participativním rozpočtu Středočeského kraje. Získali jsme 248 hlasů, skončili jsme čtvrtí v naší kategorii a podporu z kraje jsme získali. Budeme tedy připravovat vybudování altánu a lanové prolézačky na naší zahradě.

Děkujeme všem za trpělivost a pomoc při dálkovém vzdělávání. Pro všechny to bylo velmi náročné, ale nakonec snad vše dopadlo bez větších problémů. Rádi se ale vrátíme k osobnímu vyučování a co jsme si vyzkoušeli dálkově, budeme rozvíjet dále – základem bude Bakalář, Fred a MS Teams. Je to využitelné ve třídě, při zadávání domácích úkolů i při vzdělávání dětí po nemoci..

Hodnocení za druhé pololetí vzhledem k dálkovému vzdělávání bylo postaveno více na formativním hodnocení a výsledcích za první pololetí, části druhého pololetí, kdy se vyučovalo ve škole a na výsledcích dálkového vzdělávání. Většina dětí získá lepší známky, dodržujeme pravidlo změny oproti pololetí maximálně o stupeň. V září nás čeká opakování, proto budeme vybírat učebnice a dávat nové až v novém školním roce

Diskutovalo se i o lyžařském kursu, budeme zjišťovat zájem dětí.

Náklady a platby uskutečněné a nevyčerpané v tomto roce budeme vracet resp. již vracíme, případně převádíme do dalšího roku. Konkrétní informace u paní hospodářky.

Rozloučení s žáky a rodiči 9. ročníku proběhne ve čtvrtek 25.6. od 17 hodin v Lidovém domě. Organizace předání vysvědčení je popsáno v samostatném dokumentu. 26.6.2020 (002)

 

Třídy a třídní učitelé:

1.A                    PhDr. Petra Drálová                                        malá škola

1.B                     Mgr. Jana Vránová                                         malá škola

2.A.                 Ing. Vladimíra Horáková                               přízemí přístavba

2.B                  Mgr. Marcela Polanská                                  přízemí přístavba

3.A                  Mgr. Blanka Rachotová                                 budova družiny, přírodověda

3.B                  Bc. Silvie Kubyštová                                     budova družiny, jazyky

4.A                  Mgr. Edita Bacíková                                      1. patro

4.B                  Jana Čapková                                                 2.patro

5.                    Mgr. Eva Chrobáková                                      přízemí

6.A                  David Procházka                                            1. patro

6.B                  Mgr. Šárka Pokorná Jánská                           2. patro

7.                    Ing. Markéta Hobzková                                  1. patro, přírodopis

8.                    Ing. Tomáš Mrázek                                          2. patro

9.A                  Jana Čapková ml.                                           3. patro, dějepis

9.B                  Mgr. Romana Míková                                    3. patro, knihovna

 

Zapsal 18.6.2020

PaedDr. Pavel Schneider

Ředitel školy

Hledáme učitele/učitelky do MŠ a ZŠ a asistenta/ asistentku pedagoga do ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Nučice hledá od nového školního roku nové spolupracovníky:

Učitele/ učitelku mateřské školy

Učitele / učitelku pro 1. stupeň základní školy

Asistenta/ asistentku pedagoga pro 1. stupeň základní školy

Informace u ředitele školy: schneider@zs-nucice.cz, tel. 724 762 873

 

 

Dovysvětlení k rozdělení žáků do skupin v rámci školní výuky od 25.5.

 

Dostalo se k nám několik připomínek k rozdělení žáků do skupin, přidělení vyučujících a dalším rozhodnutím. Sdělujeme tedy z čeho jsme vycházeli a co nás vedlo k uvedeným rozhodnutím.

Věříme že nás pochopíte, a že současnou těžkou situaci společně překonáme.

Vycházíme z manuálu MŠMT, který stanoví pravidla částečného znovuotevření škol.

Prioritou a základem dostupným pro všechny žáky zůstává dálkové vzdělávání. Forma dálkového vzdělávání je pro učitele ( ale i děti a rodiče) velmi náročná, časově i jinak, a je naší snahou, aby znovuotevřením škol nedošlo ke snížení úrovně tohoto vzdělávání.

Do vzdělávání ve škole se přihlásilo 81 dětí ze 176, tedy méně než polovina žáků prvního stupně. Z těchto počtů přihlášených jsme vycházeli při vytváření pracovních skupin. V jednotlivých skupinách jsou většinou žáci dvou ročníků a i tří tříd.

Vzdělávání ve škole je nutné brát jako doplněk. Učitelé mají v tomto vzdělávání funkci koordinační, jsou povinni úzce spolupracovat s vyučujícími. Hlavním cílem vzdělávání ve škole je splnění úkolů, plynoucích z dálkového vzdělávání. Doma by pak tyto děti neměly dělat úkoly z dálkového vzdělávání, ale měly by se připravovat tak, jak je běžné v normálním provozu.

Mnoho učitelů patří do takzvané rizikové skupiny.

V září bude jistě složitá situace, nicméně věřím, že to zvládneme, opakovat se bude déle a celý režim se této zvláštní situaci přizpůsobí.

Vysvědčení bude vydáno ve zvláštním režimu, čekáme na pokyny z MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Vycházet se bude z práce v prvním pololetí, části druhého pololetí, kdy probíhala výuka. Dálkové vzdělávání a vzdělávání ve škole v květnu a červnu má při hodnocení a známkování pouze podpůrný charakter. Nepředpokládá se větší změna hodnocení, než o jeden stupeň. Známky na vysvědčení však nejsou nejpodstatnější, podstatná je snaha pracovat, vzdělávat se a prožívat kvalitní život.