Organizační opatření a pokyny k nařízení Ministerstva zdravotnictví k zákazu fyzické přítomnosti žáků na vzdělávání v základní škole.

 Fyzická účast žáků na vzdělávání v základní škole je od 11.3. do odvolání zakázána.

Vzhledem k charakteru opatření nebude do odvolání v provozu školní jídelna ani školní kuchyně a jídelna. Odhlášení dětí ze stravování a pobytu v družině proběhlo automaticky. Zrušeny jsou rovněž všechny aktivity dětí ve škole – kroužky, sportovní kluby, doučování, ZUŠ…

Provoz mateřské školy probíhá bez omezení. Svačiny a obědy jsou zajištěny standardním způsobem. Pokud bude výrazně méně dětí, je možné spojit třídy. Omluvy a odhlašování obědů bude probíhat standardním způsobem. Omluvou dítěte je samozřejmě současná výjimečná situace.

Žákům základní školy budou denně předávány domácí úkoly takto:

Jednotliví učitelé podle rozvrhu (bez TV, PČ, HV, VV, Praktik, Spotr. her a Informatiky) zapíší zadání domácích úkolů do Bakaláře. Pokud úkol bude obsahovat přílohu (power point zápis, pracovní list…), předají ji třídnímu učiteli a ten do 10,00 každého dne přepošle toto zadání domácího úkolů žákům své třídy.

Pokud bude možné vypracovat a odeslat hotový úkol elektronicky, žáci nebo jejich rodiče tak učiní. Vypracované úkoly si žáci shromažďují a odevzdají je učitelům po návratu do školy.

Učitelé jsou poučeni, aby úkoly nebyly dlouhé a složité a aby se zaměřovaly především na opakování a procvičování nebo získávání a třídění informací.

Nejasnosti je možné řešit s učiteli mailem nebo telefonicky. Ředitel školy nebo zástupkyně ředitele jsou přítomni ve škole a i s nimi je možné komunikovat i mailem a telefonem.

Učitelé připravují úkoly ve spolupráci s asistenty pedagoga a svými kolegy, ve škole se z těchto důvodů několikrát týdně schází.

Prosíme o zpětnou vazbu s upozorněním na problémy či nefunkčnost systému.

Pokud někdo nemá přístup k internetu, nebo nedokáže otevřít úkoly a přílohy přílohy, či máte jiné problémy, kontaktujte učitele nebo vedení školy. V papírové podobě jsou zadání úkolů a přílohy k nim k dispozici po domluvě ve škole.

Ošetřovné. Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Formulář, který potvrzuje škola, je možné stáhnout zde: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf
Kontaktujte prosím ředitele školy nebo zástupkyni ředitele. Stačí i poslat mail na adresu schneider@zs-nucice.cz a ředitel školy Vám zašle obratem předvyplněnou žádost elektronicky podepsanou zpět obratem.

Situace je pro nás všechny nová, informace budeme postupně zpřesňovat nebo upravovat.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si můžete prohlédnout zde: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.

Hlavním cílem je snížení rizika rozvoje nákazy a ochrana zdraví žáků. Děkujeme všem, kteří se to snaží pochopit a snaží se nám pomoci tuto neobvyklou situaci řešit.

 

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider
ředitel školy