Vážení rodiče,

na základě vyhlášené karantény a nízkého počtu dětí v Mateřské škole Nučice je v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a souhlasu zřizovatele  (Obce Nučice) od 16. 3. 2020 po dobu trvání karantény přerušen provoz mateřské školy.

Rodiče si mohou požádat o potvrzení o uzavření školy z důvodu žádosti o ošetřování dítěte pro zaměstnavatele. Stačí napsat žádost na mail ředitele školy schneider@zs-nučice.cz a vedení školy Vám obratem zašle žádost elektronicky potvrzenou.

Děkujeme za pochopení

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider, ředitel školy

 

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci ohledně šíření COVID–19 vydává ředitel ZŠ a MŠ Nučice po dohodě se starostou Obce Nučice (zřizovatelem ZŠ a MŠ Nučice) a v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy toto opatření:

1) Žádáme všechny rodiče, kteří si mohou zajistit hlídání a nechat své děti doma, aby tak učinili.
2) Žádáme rodiče, aby děti s jakýmikoliv známkami nemoci nevodili do MŠ.
3) Všechny děti, včetně dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a zůstanou doma, budou omluveny.
4) Od 16.3.2020 do odvolání přechází provoz MŠ do režimu omezeného provozu. Počet tříd bude otevřen podle počtu dětí tak, aby v jedné třídě bylo maximálně 24 dětí.

Stravování v MŠ prosím odhlašujte standardním způsobem nejpozději v pondělí ráno na mail jidelna@zs-nucice.cz
nebo na telefon p. vedoucí 739 572 042

Děkujeme za pochopení

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider, ředitel školy