Platby stravného, úplaty za vzdělávání ( školné ), kroužky, třídní fondy a školy v přírodě.

Vzhledem k přerušení provozu ZŠ od 11.3.2020 nebudeme za březen vybírat poplatek za školní družinu. Případné přeplatky budou převedeny do dalších měsíců, stejně tak přeplatek za stravné.

Vzhledem k přerušení provozu  MŠ od 16. 3. 2020 bude v souladu s vyhláškou č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání za březen snížena poměrná část platby školného (v březnu  na 300,-).  Přeplatek, který Vám tím vznikne, bude převeden do dalšího měsíce, stejně tak přeplatek za stravné.

Vzhledem k tomu, že zatím nejsme schopni odhadnout vývoj situace, záleží na Vás, zda vyčkáte s platbami na duben nebo ponecháte trvalé příkazy  k platbám v platnosti. Veškeré přeplatky budou řádně vyúčtovány a převedeny do dalšího měsíce.

U zájmových kroužků Vám bude vrácena poměrná část. Budou se vracet i přeplatky za třídní fondy.

Platby za školy v přírodě  3.A – 4., 5.B – a 9. třídy  řešíme, snažíme se minimalizovat případné stornopoplatky, zatím neumíme říci, zda se tyto školy v přírodě budou konat. Záleží na vývoji situace.

Školy v přírodě ostatních tříd pravděpodobně neproběhnou v letním termínu a budou přesunuty na podzim, podle možností ubytovatelů.

Informace budeme v průběhu času zpřesňovat.

Děkujeme za pochopení.