Provoz MŠ  v období do konce školního roku 2019/2020                                                                                     

Na základě vyhodnocení Vašich dotazníků byly vytvořeny v MŠ 3 neměnné skupiny dětí,  které budou v provozu od 18. 5. do 30. 6. 2020. Paní učitelky Vás budou mailem informovat, do které skupiny je zařazeno Vaše dítě.

 

 Vzhledem k počtu přihlášenýách dětí byly vytvořeny 3 třídy takto:  

Delfíni + Želvy: p. učitelky Kubátová, Jirátová, Ložková 

Žabky + Želvy: p. učitelky Bartáková, Komardinová, Nováková  

Šneci +Želvy: p. učitelky Kozáková, Šedivá a asistentka pedagoga Nachtmannová

 

K rozdělení třídy Želv došlo z důvodu snahy ponechat předškolní děti ve svých třídách vzhledem k nutné přípravě na ZŠ.

 

 

V pondělí 18. 5. přinese zákonný zástupce dítěte Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení musí být ze dne nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

příloha_čestné_prohlášení (2)

Školní řád MŠ byl upraven v těchto bodech:

  • Bude prováděn zdravotní filtr dítěte s denní kontrolou teploty (nesmí přesáhnout 37,5°C) a striktním odmítnutím dítěte v případě výskytu jakýchkoliv příznaků nemoci na základě zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví
  • Rodiče i děti musí mít zakrytá ústa i nos při předávání dětí, dítě musí mít 2 roušky pro případ nouzového využití, včetně obalu na použité roušky
  • Provozní doba MŠ bude upravena na 7:30 – 16:00 kvůli pokrytí služeb pedagogy při ranním a odpoledním přebírání dětí  (doprovázející osoba nebude vstupovat do MŠ) a z důvodu zamezení kontaktu jednotlivých skupin mezi sebou

 

Placení školného se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 15/ 2005Sb.

  • březen 300,-
  • duben 0,-
  • květen 300,-
  • červen 600,-

Rodiče, kteří si ponechají dítě v květnu a červnu doma, školné neplatí.

Prázdninový provoz 1. 7. – 15. 7. 2020

  • Školné za prázdninový provoz 300,-

 

Rodiče berou na vědomí, že při pobytu v mateřské škole i přes zpřísněné hygienické podmínky nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik a důkladně zvážili docházku dítěte do MŠ.

Příchod dětí do MŠ a odchod dětí z MŠ bude pouze cestou vpravo vedle školy, která vede k dopravnímu hřišti, nikoliv brankou vedle družiny.

O jakýchkoliv změnách v provozu MŠ Vás budeme včas informovat.

Tato situace je pro nás všechny nová a věříme, že to společně zvládneme.