Po ukončení zápisu do 1. ročníku ZŠ oznamujeme, že jsme přijali všech 40 dětí (včetně dětí, které měly od loňského roku odklad školní docházky).

O letošních odkladech školní docházky bude rozhodnuto po dodání podkladů z pedagogicko – psychologické poradny.

Oficiální rozhodnutí, seznam dětí s anonymním ID je zveřejněn na nástěnce školy a zde:  zápis 1.roč. 2020

Budou vytvořeny dvě první třídy a budou již tradičně navštěvovat malou školu v Kubrově ulici 117.

Kdo z učitelů bude ve třídách učit zatím není rozhodnuto, sdělíme rodičům do konce školního roku. Předpokládáme, že po uvolnění pravidel shromažďování, zorganizujeme setkání dětí a třídní schůzky koncem června.

Už se na nové prvňáky moc těšíme.