Informujeme, že po ukončeném zápisu do MŠ byly přijaty všechny děti s trvalým pobytem v obci Nučice.

Tím byla naplněna kapacita MŠ, děti s trvalým pobytem v jiných obcích přijaty nebyly, rodiče o tom budou informování poštou.

Na webových stránkách a nástěnce ZŠ a MŠ budou zveřejněny oficiální anonymizované seznamy přijatých a nepřijatých dětí do konce týdne.