Vážení rodiče,

V naší škole proběhne stávka ve středu 6.11. 2019 v základní škole (základní škola bude úplně uzavřena včetně družiny a jídelny).

 

Mateřská škola se do stávky nezapojí a bude fungovat standardním způsobem (včetně jídelny).

 

K úplnému uzavření základní školy jsme byli nuceni přistoupit vzhledem k tomu, že více jak polovina pedagogických pracovníků školy oznámila, že se stávky účastní. V omezeném počtu pracovníků nejsme schopni zajistit nejen výuku,  ale ani bezpečnost žáků.

 

O stávce informujeme na našich webových stránkách a na nástěnkách školy. Rodiče odvádějící děti dnes odpoledne z družiny byli o stávce rovněž informováni. Zítra budou o stávce informování všechny děti a rodiče standardním způsobem.

 

Osobně nemám na stávku vyhraněný názor, učitele naší školy však podporuji. Platy ve školství jsou dlouhodobě nízké a i přes značné zvýšení v posledních letech nejsou odpovídající. Pan premiér a vláda slibovali  navýšení pro letošní rok o 15 % (7,5 % do tarifů a 7,5 % do odměn). Navýšením o 10 % tento slib není plněn. Na druhou stranu v posledních letech došlo opravdu k výraznému navýšení platů a je slibováno další navyšování.

 

Nicméně, postupujeme podle zákona a stávce nemůžeme zabránit.

 

Já ani paní zástupkyně ZŠ (již z titulu svých funkcí) se do stávky nezapojíme a budeme ve středu ve škole.

 

Za vzniklé komplikace se rodičům žáků omlouváme.

 

 

 

 

Pavel Schneider

Ředitel ZŠ a MŠ Nučice