Prosíme rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do školní družiny, aby vyplnili a odevzdali do 2. 9. 2019 zápisní lístek. Bez tohoto dokumentu nemůže být dítě umístěno v ŠD.
Zápisní lístek je ke stažení  v sekci “Volný čas” – dokumenty ke stažení.