Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnou situací a vzhledem k Opatření MŠMT k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021, (podrobnosti zde),

které ruší přítomnost dětí u zápisu, proběhnou zápisy na ZŠ a MŠ Nučice až na výjimky elektronicky.

Zápis do Základní školy proběhne od 9. dubna do 30. dubna 2020.

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. se zápis koná pro děti narozené do 31.8.2014.
Děti, které mají odklad školní docházky z roku 2019/2020 se zápisu nezúčastní a pouze oznámí mailem nebo telefonem, že 1. září nastoupí do 1.třídy.

 

Aplikace s možností přihlášení dítěte do naší základní školy bude spuštěna od 9. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Předpokládáme přijetí celkem 45 dětí do dvou tříd, vzhledem ke kapacitě tříd. Přednost mají děti, trvale hlášené v obci Nučice.

Po návratu dětí do školy připravíme tradiční akci Škola nanečisto, jako motivační část zápisu. Po znovuotevření školy proběhne setkání zákonných zástupců, dětí, pedagogů a vedení školy.

Podrobnosti o dalších postupech při zápisu do ZŠ

Postup pro elektronické přihlášení dítěte do první třídy:

 • Klikněte na odkaz zde, poté obdržíte potvrzovací email s registračním číslem a instrukcemi, jak pokračovat v podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
 • Objeví se „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021 Základní škola a Mateřská škola Nučice“
 • V žádosti vyplňte údaje o dítěti, své jméno a kontakt na sebe pro další komunikaci se školou, zdravotní stav dítěte a volitelné položky.
 • Vyplněnou žádost elektronicky odešlete (prosíme, nezapomeňte udělit souhlas se zpracováním osobních údajů/ GDPR).
 • Úspěšné odeslání předběžné žádosti Vám bude potvrzeno školou, tzn., přijde Vám na uvedený mail předvyplněný formulář v PDF. Jeho součástí bude registrační číslo dítěte.
 • Po obdržení registračního čísla dítěte, si jej uložte a uvádějte jej vždy při komunikaci se školou, pod tímto číslem bude uvedeno Vaše dítě v  anonymizovaném seznamu přijatých a nepřijatých žáků.
 • Tento vyplněný formulář v PDF elektronicky podepíšete nebo vytisknete a podepíšete jako zákonný zástupce.

Podle Občanského zákoníku by měli být oba zákonní zástupci v tzv. vzájemné shodě při tak důležitém kroku jako je přihlášení dítěte do školy. Z toho jako škola vycházíme. Takže je žádost platná i s jedním podpisem a vše je plně v zodpovědnosti zákonného zástupce, který žádost za dítě podává.

 • Tento podepsaný formulář žádosti o zápis doručíte /pošlete škole, aby začalo správní řízení.
 • Pokud žádáte o odklad školní docházky, pro své dítě, doložíte žádost potvrzením z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzením dětského lékaře či dětského psychologa nebo logopeda, tzn., dodáte dvě potvrzení /přílohy. Tuto informaci zároveň zanesete do dotazníku / kolonka/ Zdravotní stav dítěte: žádost o odklad PŠD – ano, Vaše dítě bude potřebovat podpůrná opatření apod.
 • Škola na základě zaslané žádosti od 16. května do 3. června 2020 zveřejní na svých webových stránkách a na nástěnce u školy seznam přijatých žáků pod jejich registračním číslem. Rozhodnutí nabývá plné moci po 15 dnech. Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě založeno do spisu ve škole.

 

Jak poslat škole vyplněnou žádost?

 • osobně do schránky školy (na  budově družiny vedle nástěnky u vstupních vrátek do areálu školy)
 • poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Nučice, Kubrova 136, 252 16 Nučice
 • mailem (PDF s elektronickým podpisem) na adresu vankova@zs-nucice.cz
 • datovou schránkou: ppjjhzi
 • pokud nelze doručit výše zmíněnými způsoby, je možné osobní podání po telefonické domluvě

 

Další možné otázky k zápisu: 

Není ve vašich silách dodat k žádosti potvrzení k odkladu školní docházky. Co s tím?

Poradny nyní plně nefungují a budou vydávat potvrzení postupně i během dalších měsíců. Máme zkušenosti z minulých let, že poradna každé žádosti (pokud má reálný základ) vyhověla a nezamítá stanovisko rodiče. Takže budeme předběžně počítat s  kladným vyřízením PPP dodatečně.

Je důležité podat žádost k zápisu do 1. třídy a upozornit v ní na odklad.

 

Poučení pro všechny žadatele (o přijetí i o odklad školní docházky):
Zákonný zástupce – žadatel o přijetí má právo v průběhu správního řízení nahlédnout do spisu (podle §38 správního řádu), který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Nahlédnout do spisu je možné od 1. května 2020 po telefonické dohodě v kanceláři ředitele školy.

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti, nemáte internet apod. kontaktujte nás telefonicky na čísle:  724 762 873, nebo mailem schneider@zs-nucice.cz a my se Vám ozveme.

 

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy

v Základní škole a Mateřské škole Nučice, okres Praha – západ 

 1. Do základní školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince s místem pobytu) v příslušném školském obvodu ZŠ, tedy děti s místem trvalého pobytu v obci Nučice.
 2. Do základní školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Obec Nučice, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a Mateřské školy Nučice.
 3. Do základní školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Obec Nučice.

 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 3. bodu.


Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium
(kromě kritéria 1.), rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, který bude proveden transparentním způsobem.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.