Vítejte na stránkách

                     Základní školy a Mateřské školy                              v Nučicích

 Volný čas 

Školní družina, kroužky…

Novinky
Akce
Denní režim

  Důležité informace

 

třídy MŠ

Dětí v MŠ

Tříd ZŠ

Žáků v ZŠ

90 žáků v MŠ
286 žáků v ZŠ
21 učitelů v ZŠ
4 asistenti pedagoga ZŠ
1 školní asistentka ZŠ
8 učitelek MŠ
1 školní asistentka MŠ
5 vychovatelek
13 tříd ZŠ
4 oddělení MŠ
3 oddělení ŠD
1 oddělení ŠK
Zájmové kroužky

  Certifikáty, ocenění