Vítejte na stránkách

                     Základní školy a Mateřské školy                              v Nučicích

 Volný čas 

Školní družina, kroužky…

Novinky
Akce
Denní režim

  Důležité informace

 

Třídní schůzky MŠ

Třídní schůzky rodičů všech tříd MŠ se budou konat 31.8.2020 od 16:00 h. v jídelně ZŠ a MŠ. Na stránkách MŠ v záložce denní režim najdete základní informace o tom, co Vaše dítě potřebuje do školky. Těšíme se na Vás. Paní učitelky ze...

číst více

Jednotné přijímací zkoušky

V tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně: Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020 Víceletá gymnázia – 9. června 2020 Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou. pz_casova_osa_6_5 zvlastni_pravidla_PZ_FIN...

číst více

Výsledek zápisu do MŠ

Informujeme, že po ukončeném zápisu do MŠ byly přijaty všechny děti s trvalým pobytem v obci Nučice. Tím byla naplněna kapacita MŠ, děti s trvalým pobytem v jiných obcích přijaty nebyly, rodiče o tom budou informování poštou. Na webových stránkách a nástěnce ZŠ a MŠ...

číst více

třídy MŠ

Dětí v MŠ

Tříd ZŠ

Žáků v ZŠ

90 žáků v MŠ
296 žáků v ZŠ
22 učitelů v ZŠ
6 asistentů pedagoga ZŠ
8 učitelek MŠ
školní poradenské pracoviště
5 vychovatelů
13 tříd ZŠ
4 oddělení MŠ
3 oddělení ŠD
1 oddělení ŠK
Zájmové kroužky

  Certifikáty, ocenění