Ekoškolka

Vážení rodiče,

na jaře plánujeme ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ realizovat proměnu zahrady MŠ a družiny, kde kromě zařazení nových herních prvků a mlhoviště chceme pro Vaše děti vytvořit i nová zajímavá místa pro hry a prožitkové učení. Naši mateřskou školu jsme přihlásili do programu  ekoškolka, tento program spadá pod sdružení Tereza.  Společeně s rodiči a dětmi z MŠ vytvoříme ekotým, který se bude podílet na činnostech a aktivitách vedoucích ke změnám vnitřního i vnějšího prostředí MŠ. Obdobně budou vytvořené ekotýmy i v ZŠ. V polovině října jsme rodičům rozdali dotazníky, kde se mohli vyjádřit a navrhnout změny na zlepšení vnitřních i vnějších prostor školky. S výsledky dotazníků se můžete seznámit níže.

Nápady dětí na vylepšení zahrady MŠ

třída Šneků

třída Delfínů