Informace ze schůzky sdružení rodičů MŠ s vedením školy ze dne 10. 6. 2020

 • Informace ohledně průběhu Rozloučení s předškoláky vzhledem k řadě opatření v důsledku koronaviru
 • Přijetí nových pedagogů do třídy Šneků a třídy Žabek za odcházející pedagogy
 • Přijetí asistentky pedagoga do třídy Šneků
 • Rozdělení dětí pro příští školní rok
 • Prázdninový provoz bude od 1. – 15. 7. z důvodu čerpání dovolených p. učitelek
 • Zajištění příměstského tábora v MŠ Rudná
 • Parkování za školou – zákaz vjezdu rodičům a cizím osobám, vjezd povolen pouze zaměstnancům školy s důrazem na bezpečnost procházejících
 • Schůzky pro rodiče nově přijatých dětí i pro rodiče stávajících dětí budou 31. 8. od 16:00 v jídelně – bude rozeslán email rodičům
 • Přeplatky za školné, kroužky, třídní fond budou rodičům vráceny v červenci na účet
 • Kroužky příští rok – stávající, v jednání nové
 • Obec Nučice připravuje architektonickou studii na celkové řešení areálu školy s možnostmi dostavby jednotlivých částí s cílem zkvalitnit celkovou úroveň školy – kapacita školní jídelny, odborné učebny, kabinety, tělocvična, školní zahrada, hřiště…
 • V září bude ustanoveno nové sdružení rodičů z řad rodičů jednotlivých tříd