Během prázdnin bude rekonstruováno přízemí budovy školní družiny, kde vzniknou dvě kmenové – odborné učebny o kapacitě 24 a 12 žáků, zaměřené na přírodovědu a jazykové vyučování na 1. stupni ZŠ.

Tyto učebny potřebujeme pro nové třídy (odchází jedna devítka, přichází dvě první třídy a vzhledem k počtu dětí musíme rozdělit současnou druhou třídu na dvě).

Obec Nučice připravuje architektonickou studii na celkové řešení areálu školy s možností dostavby jednotlivých částí s cílem zkvalitnit celkovou úroveň školy – kapacita školní jídelny, odborné učebny, kabinety, tělocvična, školní zahrada a hřiště…

Děkujeme všem za hlasování v participativním rozpočtu Středočeského kraje. Získali jsme 248 hlasů, skončili jsme čtvrtí v naší kategorii a podporu z kraje jsme získali. Budeme tedy připravovat vybudování altánu a lanové prolézačky na naší zahradě.

Děkujeme všem za trpělivost a pomoc při dálkovém vzdělávání. Pro všechny to bylo velmi náročné, ale nakonec snad vše dopadlo bez větších problémů. Rádi se ale vrátíme k osobnímu vyučování a co jsme si vyzkoušeli dálkově, budeme rozvíjet dále – základem bude Bakalář, Fred a MS Teams. Je to využitelné ve třídě, při zadávání domácích úkolů i při vzdělávání dětí po nemoci..

Hodnocení za druhé pololetí vzhledem k dálkovému vzdělávání bylo postaveno více na formativním hodnocení a výsledcích za první pololetí, části druhého pololetí, kdy se vyučovalo ve škole a na výsledcích dálkového vzdělávání. Většina dětí získá lepší známky, dodržujeme pravidlo změny oproti pololetí maximálně o stupeň. V září nás čeká opakování, proto budeme vybírat učebnice a dávat nové až v novém školním roce

Diskutovalo se i o lyžařském kursu, budeme zjišťovat zájem dětí.

Náklady a platby uskutečněné a nevyčerpané v tomto roce budeme vracet resp. již vracíme, případně převádíme do dalšího roku. Konkrétní informace u paní hospodářky.

Rozloučení s žáky a rodiči 9. ročníku proběhne ve čtvrtek 25.6. od 17 hodin v Lidovém domě. Organizace předání vysvědčení je popsáno v samostatném dokumentu. 26.6.2020 (002)

 

Třídy a třídní učitelé:

1.A                    PhDr. Petra Drálová                                        malá škola

1.B                     Mgr. Jana Vránová                                         malá škola

2.A.                 Ing. Vladimíra Horáková                               přízemí přístavba

2.B                  Mgr. Marcela Polanská                                  přízemí přístavba

3.A                  Mgr. Blanka Rachotová                                 budova družiny, přírodověda

3.B                  Bc. Silvie Kubyštová                                     budova družiny, jazyky

4.A                  Mgr. Edita Bacíková                                      1. patro

4.B                  Jana Čapková                                                 2.patro

5.                    Mgr. Eva Chrobáková                                      přízemí

6.A                  David Procházka                                            1. patro

6.B                  Mgr. Šárka Pokorná Jánská                           2. patro

7.                    Ing. Markéta Hobzková                                  1. patro, přírodopis

8.                    Ing. Tomáš Mrázek                                          2. patro

9.A                  Jana Čapková ml.                                           3. patro, dějepis

9.B                  Mgr. Romana Míková                                    3. patro, knihovna

 

Zapsal 18.6.2020

PaedDr. Pavel Schneider

Ředitel školy