Vážení rodiče, milé děti,

Blíží se konec tohoto zvláštního roku a nás čeká rozdání vysvědčení a rozloučení.

Doufám, že se se všemi dětmi uvidíme ve škole v pátek 26.6. , i když ani v tento den není docházka do školy povinná.

Vysvědčení žáků, kteří se v tento den do školy nedostaví, bude možné vyzvednout po telefonické nebo mailové domluvě s ředitelem školy v týdnu od 29.6. do 3.7. nebo později.

Žáci, kteří se nezúčastňovali vyučování ve školních skupinách přinesou čestné prohlášení (v příloze). Bez toho není možné pustit dítě do školy.

Všichni žáci si tedy přijdou pro vysvědčení do svých kmenových tříd.

třída příchod vydání vysvědčení
5.A 7,30 7,40 – 8,25
5.B 7,40 7,50 – 8,35
4. 7,50 8,00 – 8,45
3.A 8,00 8,10 – 8,55
3.B 8,10 8,20 – 9,05
2. 8,20 8,30 – 9,15
1.A 8,30 8,40 – 9,25
1.B 8,40 8,50 – 9,35
6. 8,50 9,00 – 9,45
7. 9,00 9,10 – 9,55
8.A 9,10 9,20 – 10,05
8.B 9,20 9,30 – 10,15

Harmonogram:

Poté bude možný pobyt přihlášených dětí prvního stupně v již ustavených školních skupinách a jejich třídách. Žáci prvních tříd zůstávají v malé škole.

Tento pobyt není povinný a je  možný odchod po vydání vysvědčení domů.

Skupina Příchod 1. přestávka 2. přestávka 3.přestávka Oběd /odchod Odpol. skupina
6. 8,25 8,25 – 8,35 9,20 – 9,30 10,15 – 10,25 11,10 – 11,30  
5. 8,35 8,35 – 8,45 9,30 -9,40 10,25 – 10,35 11,20 – 11,40  
4. 8,45 8,45 – 8,55 9,40 – 9,50 10,35 – 10,45 11,30 – 11,50  
3. 8,55 8,55 – 9,05 9,50 – 10,00 10,45 – 10,55 11,40- 12,00  
2. 9,05 9,05 – 9,15 10,00 – 10,10 10,55 – 11,05 11,50 – 12,10 12,10 -16,00
1. 9,15 9,15 – 9,25 10,10 – 10,20 11,05 – 11,15 12,00 – 12,20 12,20 -16,00

 

V pondělí 29.6. a úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno. Ve škole budou pouze přihlášené děti v 1. a 2. školní skupině od 8,10 resp. 8,20 do 16hodin.

Žádáme o dodržení tohoto postupu, vzhledem k nebezpečí COVID – 19:

Žáci budou chodit do školy podle harmonogramu, který je v příloze tohoto mailu

při příchodu bude dodržena bezpečná vzdálenost 2m,

žáci předají podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti,

odcházejí do šatny, kde se musí přezout,

po celou dobu pobytu ve škole musí být dodržena pokud možno  bezpečná vzdálenost nejméně 1,5 m

o nošení roušek rozhoduje učitel podle momentální situace ve třídě, žáci musí mít roušku a sáček na jeho uložení,

Podrobnosti jsou na našich webových stránkách www.zs-nucice.cz.

Děkuji, že daná pravidla určená současnou složitou situací, která jistě nejsou příjemná, budeme všichni dodržovat.

 

Děkuji za trpělivost a spolupráci v průběhu celého školního roku.

 

 

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider
ředitel Základní školy a Mateřské školy Nučice
Kubrova 136, 252 16 Nučice
+420 724 762 873