Informace k zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zápis do MŠ se koná 14. 5. 2019 (úterý) od 15:00 do17:00 pro děti narozené do 31. 8. 2016.

Dokument, kterým ředitelka školy Ing. M. Hobzková vyhlašuje zápis do mateřské školy.

Dokument, který stanovuje kritéria pro přijetí od mateřské školy a podrobnější dokument s rozborem jednotlivých bodů.

Žádost o přijetí do mateřské školy.