V pondělí 2. září 2019 přivítáme ve škole všechny žáky. Moc se na všechny těšíme.

Prvňáčci přijdou se svým rodiči v 8:00 na nádvoří školy č.p. 117 (malá škola), kde je přivítá pan ředitel a převezmou si je paní učitelky.

Ukončení vyučování pro všechny žáky se v tento den předpokládá v 8:30.

Vyučování 3. a 4. září: výuka je vedená třídním učitelem
1. ročník –  3. září  2 vyuč. hodiny a 4. září  3 vyuč. hodiny
2. – 5. ročník vyučování do 11:20
6. – 9. ročník vyučování do 12:00

Vyučování od 5. září:
výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu

Školní družina:
Školní družina zahajuje svůj provoz 2. 9. 2019 a je otevřena do 13:00.
Od 3. 9. je školní družina v běžném provozu.

Třídní schůzky:

4. 9. 2019 1. třída + informace ŠD 16:00
2. – 5. třída + informace ŠD 17:00
6. – 8. třída 17:30
9. třída + informace k volbě SŠ, SOU 17:00