Kroužky

Základní škola a Mateřská škola Nučice

Kroužky ZŠ a MŠ Nučice v základní škole v roce 2019/2020

 

 

Kroužky probíhající v ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

(Neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice, pouze pronajímá učebny a tělocvičnu)

 

Den, hodina

 

Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
12,25 – 13,10 3. třída 1. st. Základy tance

Edita Bacíková

774 117 113

15,00 – 18,30 tělocvična Atletika

Spolek atletika Rudná

Atletikarudna@seznam.cz

775 659 572

Úterý:
12,30 – 16,00 třída Kytara Hud. škola www.pavelhokr.cz
info@pavelhokr.cz
608 745 262
15,00 – 16,30 třída Ing..Stanislav Švaček, Ekodomov www.ekodomov.cz
16,00 – 17,00 tělocvična 1. – 7.r. Florbal, futsal, fotbal Jakub Svárovský
Olymp florbal
přihlašování: www.florbalprodeti.cz
M: +420 723258991
17,30 – 19,00 tělocvična Cyklo kroužek

Cyklo oddíl http://www.cyklokrouzky.cz

731 314 588.

David Slaboch

Středa:
třída 1.– 5. r.. Angličtina

School  Tour

Info@schooltour.cz

608 138 941

13,00 – 14,00 třída Náboženství Farnost Strahov,
www.farnoststrahov.cz
13,00 – 16,00 třída Kytara Hud. škola www.pavelhokr.cz
přihlašování: info@pavelhokr.cz
608 745 262
13,00 – 19,00 třída Klavír Hud. škola www.pavelhokr.cz
přihlašování: info@pavelhokr.cz
608 745 262
13,15 – 14,00 třída Šachy Šachová škola
info@sachovykrouzek.cz
723 638 888
14,30 – 18,00 tělocvična Atletika

Spolek atletika Rudná

Atletikarudna@seznam.cz
775 659 572

Čtvrtek:
12,10 – 13,10 třída 3.r. Čínština

Edita Bacíková

774 117 113

15,45 – 17,45 tělocvična Taekwondo

František. Tůma
frantisek.tuma@tkd.cz

602 625 318

3.10./31.10./ 28.11./ 9.1./ 6.2./ 19.3./ 2.4./ 7.5./ 4.6.

13,30 – 14,30

Pátek:

třída Výtvarný kroužek

Markéta König Cvachoučková

www.kabinet-vytvarky.cz

13,30 – 15,45 tělocvična Judo p. Kadubec
www.judo4fun.cz
420 736 743

  Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány. 

Cenu kroužků a přihlašování do kroužků, které neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice určují jednotliví organizátoři.

Škola pořádá od 1.10. 2019  tyto kroužky:   

Cena kroužků, které organizuje ZŠ a MŠ Nučice je 750 Kč za pololetí.  Kroužky, které nabízí základní škola, jsou otevřeny od října.

Platbu za kroužek je třeba uhradit bezhotovostně pomocí variabilního symbolu dítěte na účet školy 391816399/0800. 

Kroužky Společensko vědní (historie a vlastivěda), Čtenářský klub, Anglické divadlo a Hrou ke spolupráci jsou hrazeny z fondů EU – OPVVV v rámci projektu Šablony II a jsou pro děti ze školy zdarma.

Do kroužků se můžete ještě hlásit u třídních učitelů nebo vedoucích kroužků.

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020
Den, hodina Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
13,30 – 15,00 Třída VV 5. – 9. roč. Společensko vědní (historie, vlastivěda, školní parlament…) ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml., PaedDr. Pavel Schneider
Úterý:
14,30 – 16,00 4. třída 4., 5.r. Anglické divadlo ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Eva Chrobáková
Středa:
Čtvrtek:
12,25 – 13,10 4. třída 2. – 5. roč. Hrou ke spolupráci – arteterapie ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. E. Chrobáková, Mgr. Radka. Toužimská
13,30 – 15,00 8.B /knihovna 4 – 5. roč. Čtenářský kroužek ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Romana Míková
15,00 – 16,00 třída D Hudební kroužek

ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml.

 

Přihláška do kroužku pořádaných ZŠ a MŠ Nučice ke stažení zde: kroužky školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

okres Praha – západ, příspěvková organizace

Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

tel: 311 670 678       www.zs-nucice.cz         info@zs-nucice.cz        ID ppjjhzi

 

Přihláška do kroužků pořádaných ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………

 

Třída: ………………………

 

Název kroužku: ……………………………………………………………………….

 

Přihlašuji tímto své dítě do tohoto kroužku.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli.