Dostalo se k nám několik připomínek k rozdělení žáků do skupin, přidělení vyučujících a dalším rozhodnutím. Sdělujeme tedy z čeho jsme vycházeli a co nás vedlo k uvedeným rozhodnutím.

Věříme že nás pochopíte, a že současnou těžkou situaci společně překonáme.

Vycházíme z manuálu MŠMT, který stanoví pravidla částečného znovuotevření škol.

Prioritou a základem dostupným pro všechny žáky zůstává dálkové vzdělávání. Forma dálkového vzdělávání je pro učitele ( ale i děti a rodiče) velmi náročná, časově i jinak, a je naší snahou, aby znovuotevřením škol nedošlo ke snížení úrovně tohoto vzdělávání.

Do vzdělávání ve škole se přihlásilo 81 dětí ze 176, tedy méně než polovina žáků prvního stupně. Z těchto počtů přihlášených jsme vycházeli při vytváření pracovních skupin. V jednotlivých skupinách jsou většinou žáci dvou ročníků a i tří tříd.

Vzdělávání ve škole je nutné brát jako doplněk. Učitelé mají v tomto vzdělávání funkci koordinační, jsou povinni úzce spolupracovat s vyučujícími. Hlavním cílem vzdělávání ve škole je splnění úkolů, plynoucích z dálkového vzdělávání. Doma by pak tyto děti neměly dělat úkoly z dálkového vzdělávání, ale měly by se připravovat tak, jak je běžné v normálním provozu.

Mnoho učitelů patří do takzvané rizikové skupiny.

V září bude jistě složitá situace, nicméně věřím, že to zvládneme, opakovat se bude déle a celý režim se této zvláštní situaci přizpůsobí.

Vysvědčení bude vydáno ve zvláštním režimu, čekáme na pokyny z MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Vycházet se bude z práce v prvním pololetí, části druhého pololetí, kdy probíhala výuka. Dálkové vzdělávání a vzdělávání ve škole v květnu a červnu má při hodnocení a známkování pouze podpůrný charakter. Nepředpokládá se větší změna hodnocení, než o jeden stupeň. Známky na vysvědčení však nejsou nejpodstatnější, podstatná je snaha pracovat, vzdělávat se a prožívat kvalitní život.