Vážení rodiče, žáci školy a další,

zítra se po prázdninách otevírá škola a pokračuje provoz školky.
Prosíme rodiče, jejichž děti se vrátily po 7.3. z Itálie a dalších rizikových oblastí nebo se na nich projevují známky nemoci, aby je nechali (v souladu s nařízením vlády) dalších 14 dní doma v povinné karanténě, sdělili tuto věc třídnímu učiteli a domluvili se na zadání úkolů po dobu nepřítomnosti dítěte.
Zároveň žádáme rodiče dětí, které se z těchto oblastí vrátily před vládou určeným termínem 7.3., aby zvážili možnost rovněž z preventivních důvodů ponechat děti doma.

Pracovníci školy budou,tak jako při běžném onemocnění žáků, sledovat stav žáků a při zjevných příznacích nemoci budou děti izolovat a informovat rodiče.

Dítě ze školy omlouvá rodič, a škola bude i vzhledem k probíhající situaci, žáky omlouvat a zajišťovat zadávání a kontrolování úkolů.

Další opatření budeme připravovat a zveřejňovat v příštích dnech i v závislosti na vývoji situace.

Děkuji za spolupráci, v případě nejasností samozřejmě pište, volejte.

PaedDr. , Mgr. Pavel Schneider
ředitel školy

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

V souvislosti s tímto opatřením doporučujeme Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.
 

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html


Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení pro mezinárodní studijní programy naleznete ZDE.