Seznam kroužků pro rok 2019/2020

Kroužky ZŠ a MŠ Nučice v základní škole v roce 2019/2020

 

 

Kroužky probíhající v ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

(Neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice, pouze pronajímá učebny a tělocvičnu)

 

Den, hodina

 

Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
12,25 – 13,10 3. třída 1. st. Základy tance

Edita Bacíková

774 117 113

15,00 – 18,30 tělocvična Atletika

Spolek atletika Rudná

Atletikarudna@seznam.cz

775 659 572

Úterý:
12,30 – 16,00 třída Kytara Hud. škola www.pavelhokr.cz
info@pavelhokr.cz
608 745 262
15,00 – 16,30 třída Ing..Stanislav Švaček, Ekodomov www.ekodomov.cz
16,00 – 17,00 tělocvična 1. – 7.r. Florbal, futsal, fotbal Jakub Svárovský
Olymp florbal
přihlašování: www.florbalprodeti.cz
M: +420 723258991
17,30 – 19,00 tělocvična Cyklo kroužek

Cyklo oddíl http://www.cyklokrouzky.cz

731 314 588.

David Slaboch

Středa:
třída 1.– 5. r.. Angličtina

School  Tour

Info@schooltour.cz

608 138 941

13,00 – 14,00 třída Náboženství Farnost Strahov,
www.farnoststrahov.cz
13,00 – 16,00 třída Kytara Hud. škola www.pavelhokr.cz
přihlašování: info@pavelhokr.cz
608 745 262
13,00 – 19,00 třída Klavír Hud. škola www.pavelhokr.cz
přihlašování: info@pavelhokr.cz
608 745 262
13,15 – 14,00 třída Šachy Šachová škola
info@sachovykrouzek.cz
723 638 888
14,30 – 18,00 tělocvična Atletika

Spolek atletika Rudná

Atletikarudna@seznam.cz
775 659 572

Čtvrtek:
12,10 – 13,10 třída 3.r. Čínština

Edita Bacíková

774 117 113

15,45 – 17,45 tělocvična Taekwondo

František. Tůma
frantisek.tuma@tkd.cz

602 625 318

3.10./31.10./ 28.11./ 9.1./ 6.2./ 19.3./ 2.4./ 7.5./ 4.6.

13,30 – 14,30

Pátek:

třída Výtvarný kroužek

Markéta König Cvachoučková

www.kabinet-vytvarky.cz

13,30 – 15,45 tělocvična Judo p. Kadubec
www.judo4fun.cz
420 736 743

  Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány. 

Cenu kroužků a přihlašování do kroužků, které neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice určují jednotliví organizátoři.

 

 

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020
Den, hodina Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
13,30 – 15,00 Třída VV 5. – 9. roč. Společensko vědní (historie, vlastivěda, školní parlament…) ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml., PaedDr. Pavel Schneider
13,30 – 14,30 Třída D Pěvecký sbor Nučické zvonky ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková
Úterý:
14,30 – 16,00 4. třída 4., 5.r. Anglické divadlo ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Eva Chrobáková
Středa:
14,05 – 14,50 9.třída 9.r.. Příprava na přijímačky ČJ ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Šárka Pokorná
Čtvrtek:
12,25 – 13,10 třída 2. – 5. roč. Hrou ke spolupráci – arteterapie ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. E. Chrobáková, Mgr. Radka. Toužimská
13,20 – 14,05 9. třída 9.r. Příprava na přijímačky M ZŠ a MŠ Nučice
Ing. Tomáš Mrázek
13,30 – 15,00 8.B /knihovna 4 – 5. roč. Čtenářský kroužek ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Romana Míková

 

Přihláška do kroužku pořádaných ZŠ a MŠ Nučice ke stažení zde: kroužky školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

okres Praha – západ, příspěvková organizace

Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

tel: 311 670 678       www.zs-nucice.cz         info@zs-nucice.cz        ID ppjjhzi

 

Přihláška do kroužků pořádaných ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………

 

Třída: ………………………

 

Název kroužku: ……………………………………………………………………….

 

Přihlašuji tímto své dítě do tohoto kroužku.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli.

Cena kroužků, které organizuje ZŠ a MŠ Nučice je 750 Kč za pololetí.  Kroužky, které nabízí základní škola, budou otevřeny od října.

Platbu za kroužek je třeba uhradit bezhotovostně pomocí variabilního symbolu dítěte na účet školy 391816399/0800.

 

Kroužky Společensko vědní (historie a vlastivěda), Čtenářský klub, Anglické divadlo a Hrou ke spolupráci jsou hrazeny z fondů EU – OPVVV v rámci projektu Šablony II a jsou pro děti ze školy zdarma.

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY školní jídelny

Začátek školního roku 2019/2020

 • V měsíci září se bude vařit pouze jedno jídlo. Výběr bude až od 1. 10. 2019 a to ve dnech Út, St, Čt.
 • Přihlášení ke stravování od měsíce září se týká pouze nových příchozích strávníků.
 • Ostatní strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování od 2. 9. 2019
 • Pokud se strávník nebude stravovat od 2. 9. 2019, je nutné stravu odhlásit!
 • Rodiče dětí, které jsou již přihlášeny ke stravování, prosíme, aby si zkontrolovali, zda je jejich příkaz k inkasu aktivní a nevypršel mu časový limit.
 • Nový žák ZŠ i dítě MŠ musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování.
 • Nové přihlášky je možné odevzdávat v průběhu června nebo od 26. 8. 2019 v kanceláři ŠJ.
 • Přihlášky je možné zasílat na e-mail jidelna@zs-nucice.cz

Přihláška ke stravování ZDE

 

První stažení inkasa pro již přihlášené děti proběhne 28. 8. 2019 za období září.

Pro nově nastupující děti proběhne první stažení inkasa 16. 9. 2019 za období září a října.

Nastavení inkasa

 1. číslo účtu 391816399/0800
 2. nastavení finančního limitu ZŠ 1.500,-Kč/žák  MŠ 2.000,- Kč/dítě
 1. frekvence stažení 1x za měsíc
 2. variabilní symbol nevyplňovat!
 3. datum splatnosti nevyplňovat!

Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně  

Informace nového ředitele školy

Vážení rodiče, kolegové, přátelé školy,

od 1.7.2019 jsem byl na základě výsledků konkursního řízení jmenován
ředitelem ZŠ a MŠ Nučice.
Na práci ve škole se velmi těším a věřím, že dokáži využít své znalosti
a zkušenosti z vedení různých škol i úřadů ve prospěch naší školy a
našich dětí.
Od 1.7. budu ve škole, ve středu 19.6. se zúčastním třídních schůzek a
do konce června se občas budu ve škole vyskytovat.

Již nyní je funkční má školní mailová adresa schneider@zs-nucice.cz a
telefon 724 762 873. V případě jakýchkoli problémů, námětů a podobně mne
neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

PaedDr. Mgr. Pavel Schneider