Informace k lyžařskému výcviku

ZŠ Nučice bude pořádat tradiční lyžařský pobyt, který je určen pro žáky 7.-9. ročníku (dle počtu žáků bude počet doplněn žáky ze 6. třídy). Závazné přihlášky, vzhledem k vysokému zájmu a omezené kapacitě, je nutné odevzdat do 16. 10. 2019, upřednostněni budou ti, kteří odevzdají přihlášky dříve. 

  • Vedoucí LVK: Ing. Markéta Hobzková (tel. 739 572 040)
  • Místo pobytu: hotel SEMERINK – Janov nad Nisou (http://www.ck-sport.cz/)
  • Odjezd:           22. 2. 2020                   
  • Návrat:            29. 2. 2020
  • Cena: 5.500, – Kč

(zálohu ve výši 3.000, – je nutno zaplatit do 22. 11. 2019 a doplatek nejpozději do 31. 1. 2020)

Výuka bude probíhat ve středisku Severák nebo Tanvaldský Špičák. Severák je vzdálen 300 m od hotelu. Na oba ski areály jezdí od hotelu v pravidelných intervalech zdarma ski-bus. Pobyt je lyžařský, snowboard je možný pouze pro zkušené snowboardisty, nikoliv pro začátečníky. Začáteční si budou moc půjčit snowboard na místě a vyzkoušet si ho.

 

Školní jidelna

Dnes se v ředitelně konala schůzka vedení školy a jídelny o zajištění služeb. Školní jídelna funguje výborně i po dobu dlouhodobé nemoci hlavní kuchařky. S jejím návratem počítáme do měsíce. Poté bude obnoven výběr ze dvou jídel ve škole a bude zajištěno pestřejší složení svačin v mateřské škole.

Od 1.10. probíhají ve škole kroužky

Škola pořádá od 1.10. 2019  tyto kroužky:   

Cena kroužků, které organizuje ZŠ a MŠ Nučice je 750 Kč za pololetí.  Kroužky, které nabízí základní škola, jsou otevřeny od října.

Platbu za kroužek je třeba uhradit bezhotovostně pomocí variabilního symbolu dítěte na účet školy 391816399/0800. 

Kroužky Společensko vědní (historie a vlastivěda), Čtenářský klub, Anglické divadlo a Hrou ke spolupráci jsou hrazeny z fondů EU – OPVVV v rámci projektu Šablony II a jsou pro děti ze školy zdarma.

Do kroužků se můžete ještě hlásit u třídních učitelů nebo vedoucích kroužků.

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020
Den, hodina Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
13,30 – 15,00 Třída VV 5. – 9. roč. Společensko vědní (historie, vlastivěda, školní parlament…) ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml., PaedDr. Pavel Schneider
Úterý:
14,30 – 16,00 4. třída 4., 5.r. Anglické divadlo ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Eva Chrobáková
Středa:
Čtvrtek:
12,25 – 13,10 4. třída 2. – 5. roč. Hrou ke spolupráci – arteterapie ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. E. Chrobáková, Mgr. Radka. Toužimská
13,30 – 15,00 8.B /knihovna 4 – 5. roč. Čtenářský kroužek ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Romana Míková
15,00 – 16,00 třída D Hudební kroužek

ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml.

 

Přihláška do kroužku pořádaných ZŠ a MŠ Nučice ke stažení zde: kroužky školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

okres Praha – západ, příspěvková organizace

Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

tel: 311 670 678       www.zs-nucice.cz         info@zs-nucice.cz        ID ppjjhzi

 

Přihláška do kroužků pořádaných ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………

 

Třída: ………………………

 

Název kroužku: ……………………………………………………………………….

 

Přihlašuji tímto své dítě do tohoto kroužku.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli.