Den otevřených dveří

 

Vážení rodiče a přátelé školy.

Zveme Vás na

Den otevřených dveří

který se bude konat

ve středu 11. března 2020

Program:

7,45 – 11,20

Možná návštěva jednotlivých hodin podle rozvrhu.

Průběžně prohlídka školy pod vedením žáků z 8. a 9. ročníku (počítačové učebny, tělocvična, jídelna, knihovna, výukový program Corinth…) Nemusíte přicházet pouze o přestávkách.

11,20 -11,40…

Beseda s vedením školy a učitelkami 1. stupně ZŠ k provozu školy a budoucím 1. třídám.

Za všechny ve škole se těší

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider

ředitel školy

Informace MŠMT pro školy a rodiče ke koronaviru

Praha, 1. března 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost.

Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu.

Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice.

Odkazy na důležité stránky a přesnější informace níže:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru