Setkání k výročí sametové revoluce

Obec Nučice ve spolupráci s naší školou zve všechny žáky, učitele, rodiče i přátele školy na setkání k příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Setkání se bude konat v neděli 17.11. 2019 od 14,00 do 17,00 hodin v Lidovém domě v Nučicích.

Slavnostní zahájení ve 14,00 na Prokopské návsi, ze které se půjde průvodem do lidového domu.

Těšit se můžete na školní videa a výtvarné práce dětí ze základní školy Nučice.

Součástí akce bude i slavnostní křest Almanachu Základní a Mateřské školy Nučice s medailonky absolventů školy. Na vzniku tohoto almanachu se podíleli žáci školy.

Připraveno bude i malé pohoštění.

Pozvánka ke stažení zde.

Stávka 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

V naší škole proběhne stávka ve středu 6.11. 2019 v základní škole (základní škola bude úplně uzavřena včetně družiny a jídelny).

 

Mateřská škola se do stávky nezapojí a bude fungovat standardním způsobem (včetně jídelny).

 

K úplnému uzavření základní školy jsme byli nuceni přistoupit vzhledem k tomu, že více jak polovina pedagogických pracovníků školy oznámila, že se stávky účastní. V omezeném počtu pracovníků nejsme schopni zajistit nejen výuku,  ale ani bezpečnost žáků.

 

O stávce informujeme na našich webových stránkách a na nástěnkách školy. Rodiče odvádějící děti dnes odpoledne z družiny byli o stávce rovněž informováni. Zítra budou o stávce informování všechny děti a rodiče standardním způsobem.

 

Osobně nemám na stávku vyhraněný názor, učitele naší školy však podporuji. Platy ve školství jsou dlouhodobě nízké a i přes značné zvýšení v posledních letech nejsou odpovídající. Pan premiér a vláda slibovali  navýšení pro letošní rok o 15 % (7,5 % do tarifů a 7,5 % do odměn). Navýšením o 10 % tento slib není plněn. Na druhou stranu v posledních letech došlo opravdu k výraznému navýšení platů a je slibováno další navyšování.

 

Nicméně, postupujeme podle zákona a stávce nemůžeme zabránit.

 

Já ani paní zástupkyně ZŠ (již z titulu svých funkcí) se do stávky nezapojíme a budeme ve středu ve škole.

 

Za vzniklé komplikace se rodičům žáků omlouváme.

 

 

 

 

Pavel Schneider

Ředitel ZŠ a MŠ Nučice

 

 

Od 1.10. probíhají ve škole kroužky

Škola pořádá od 1.10. 2019  tyto kroužky:   

Cena kroužků, které organizuje ZŠ a MŠ Nučice je 750 Kč za pololetí.  Kroužky, které nabízí základní škola, jsou otevřeny od října.

Platbu za kroužek je třeba uhradit bezhotovostně pomocí variabilního symbolu dítěte na účet školy 391816399/0800. 

Kroužky Společensko vědní (historie a vlastivěda), Čtenářský klub, Anglické divadlo a Hrou ke spolupráci jsou hrazeny z fondů EU – OPVVV v rámci projektu Šablony II a jsou pro děti ze školy zdarma.

Do kroužků se můžete ještě hlásit u třídních učitelů nebo vedoucích kroužků.

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020
Den, hodina Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
13,30 – 15,00 Třída VV 5. – 9. roč. Společensko vědní (historie, vlastivěda, školní parlament…) ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml., PaedDr. Pavel Schneider
Úterý:
14,30 – 16,00 4. třída 4., 5.r. Anglické divadlo ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Eva Chrobáková
Středa:
Čtvrtek:
12,25 – 13,10 4. třída 2. – 5. roč. Hrou ke spolupráci – arteterapie ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. E. Chrobáková, Mgr. Radka. Toužimská
13,30 – 15,00 8.B /knihovna 4 – 5. roč. Čtenářský kroužek ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Romana Míková
15,00 – 16,00 třída D Hudební kroužek

ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml.

 

Přihláška do kroužku pořádaných ZŠ a MŠ Nučice ke stažení zde: kroužky školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

okres Praha – západ, příspěvková organizace

Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

tel: 311 670 678       www.zs-nucice.cz         info@zs-nucice.cz        ID ppjjhzi

 

Přihláška do kroužků pořádaných ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………

 

Třída: ………………………

 

Název kroužku: ……………………………………………………………………….

 

Přihlašuji tímto své dítě do tohoto kroužku.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli.

 

 

 

 

Seznam kroužků pro rok 2019/2020

Kroužky ZŠ a MŠ Nučice v základní škole v roce 2019/2020

 

 

Kroužky probíhající v ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

(Neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice, pouze pronajímá učebny a tělocvičnu)

 

Den, hodina

 

Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
12,25 – 13,10 3. třída 1. st. Základy tance

Edita Bacíková

774 117 113

15,00 – 18,30 tělocvična Atletika

Spolek atletika Rudná

Atletikarudna@seznam.cz

775 659 572

Úterý:
12,30 – 16,00 třída Kytara Hud. škola www.pavelhokr.cz
info@pavelhokr.cz
608 745 262
15,00 – 16,30 třída Ing..Stanislav Švaček, Ekodomov www.ekodomov.cz
16,00 – 17,00 tělocvična 1. – 7.r. Florbal, futsal, fotbal Jakub Svárovský
Olymp florbal
přihlašování: www.florbalprodeti.cz
M: +420 723258991
17,30 – 19,00 tělocvična Cyklo kroužek

Cyklo oddíl http://www.cyklokrouzky.cz

731 314 588.

David Slaboch

Středa:
třída 1.– 5. r.. Angličtina

School  Tour

Info@schooltour.cz

608 138 941

13,00 – 14,00 třída Náboženství Farnost Strahov,
www.farnoststrahov.cz
13,00 – 16,00 třída Kytara Hud. škola www.pavelhokr.cz
přihlašování: info@pavelhokr.cz
608 745 262
13,00 – 19,00 třída Klavír Hud. škola www.pavelhokr.cz
přihlašování: info@pavelhokr.cz
608 745 262
13,15 – 14,00 třída Šachy Šachová škola
info@sachovykrouzek.cz
723 638 888
14,30 – 18,00 tělocvična Atletika

Spolek atletika Rudná

Atletikarudna@seznam.cz
775 659 572

Čtvrtek:
12,10 – 13,10 třída 3.r. Čínština

Edita Bacíková

774 117 113

15,45 – 17,45 tělocvična Taekwondo

František. Tůma
frantisek.tuma@tkd.cz

602 625 318

3.10./31.10./ 28.11./ 9.1./ 6.2./ 19.3./ 2.4./ 7.5./ 4.6.

13,30 – 14,30

Pátek:

třída Výtvarný kroužek

Markéta König Cvachoučková

www.kabinet-vytvarky.cz

13,30 – 15,45 tělocvična Judo p. Kadubec
www.judo4fun.cz
420 736 743

  Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány. 

Cenu kroužků a přihlašování do kroužků, které neorganizuje ZŠ a MŠ Nučice určují jednotliví organizátoři.

 

 

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020
Den, hodina Umístění Určeno Název Organizátor
Pondělí:
13,30 – 15,00 Třída VV 5. – 9. roč. Společensko vědní (historie, vlastivěda, školní parlament…) ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková ml., PaedDr. Pavel Schneider
13,30 – 14,30 Třída D Pěvecký sbor Nučické zvonky ZŠ a MŠ Nučice
Jana Čapková
Úterý:
14,30 – 16,00 4. třída 4., 5.r. Anglické divadlo ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Eva Chrobáková
Středa:
14,05 – 14,50 9.třída 9.r.. Příprava na přijímačky ČJ ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Šárka Pokorná
Čtvrtek:
12,25 – 13,10 třída 2. – 5. roč. Hrou ke spolupráci – arteterapie ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. E. Chrobáková, Mgr. Radka. Toužimská
13,20 – 14,05 9. třída 9.r. Příprava na přijímačky M ZŠ a MŠ Nučice
Ing. Tomáš Mrázek
13,30 – 15,00 8.B /knihovna 4 – 5. roč. Čtenářský kroužek ZŠ a MŠ Nučice
Mgr. Romana Míková

 

Přihláška do kroužku pořádaných ZŠ a MŠ Nučice ke stažení zde: kroužky školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

okres Praha – západ, příspěvková organizace

Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

tel: 311 670 678       www.zs-nucice.cz         info@zs-nucice.cz        ID ppjjhzi

 

Přihláška do kroužků pořádaných ZŠ a MŠ Nučice v roce 2019/2020

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………

 

Třída: ………………………

 

Název kroužku: ……………………………………………………………………….

 

Přihlašuji tímto své dítě do tohoto kroužku.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli.

Cena kroužků, které organizuje ZŠ a MŠ Nučice je 750 Kč za pololetí.  Kroužky, které nabízí základní škola, budou otevřeny od října.

Platbu za kroužek je třeba uhradit bezhotovostně pomocí variabilního symbolu dítěte na účet školy 391816399/0800.

 

Kroužky Společensko vědní (historie a vlastivěda), Čtenářský klub, Anglické divadlo a Hrou ke spolupráci jsou hrazeny z fondů EU – OPVVV v rámci projektu Šablony II a jsou pro děti ze školy zdarma.

 

 

 

 

 

 

Přihlášení do ŠD

Prosíme rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do školní družiny, aby vyplnili a odevzdali do 2. 9. 2019 zápisní lístek. Bez tohoto dokumentu nemůže být dítě umístěno v ŠD.
Zápisní lístek je ke stažení  v sekci “Volný čas” – dokumenty ke stažení.