zs
ms
dr_sk

Školní parlament 2018/2019

Třída

Jméno

2. A

Andrea Manďáková, Tereza Zemanová

2. B

Aneta Kůstková, Antonín Barannikov

3. 

Matěj Racek, Patrik Vančata

4. A

Matyáš Čermák, Daniel Ajib
4. B
Jan Barannikov, Kateřina Kůstková
5.
Dominik Tvaroh, Viktorie Hrubá
6.
Kateřina Procházková, Tobias Ajib

7. A

Agáta Racková, Adam Kos

7. B

Klára Boučková, Tobiáš Mylbachr

8.

David Helt, Lucie Kvasničková

9.

Tereza Žáková, Tadeáš Čermák

1. schůzka 

2. schůzka  

3. schůzka

Mezitřídní soutěž "Kubrovák"_ školní rok 2018/2019


 

Třídnictví ve školním roce 2018/2019

Třídnictví I. stupeň  

třída

třídní učitel/ka (TU)

pedagog zastupující TU

1. A

PhDr. Petra Drálová

Mgr. Michaela Fialová

1. B

Mgr. Michaela Fialová

PhDr. Petra Drálová

2. A

Bc. Edita Bacíková

Mgr. Ilona Šmatová

2. B

Mgr. Marcela Polanská

Ing. Vladimíra Horáková

3.

Mgr. Eva Chrobáková

Johana Tafatová

4. A

Mgr. Blanka Rachotová

David Procházka

4. B

Mgr. Radka Toužimská

Jana Píšová

5. třída

Jana Čapková

Ing. Stanislav Švaček

Třídnictví II. stupeň

třída

třídní učitel/ka (TU)

pedagog zastupující TU

6. třída

Ing. Tomáš Mrázek

Bc. Romana Miškovská

7. A

Mgr. Zuzana Denková

Mgr. Romana Míková

7. B

Mgr. Romana Míková

Mgr. Zuzana Denková

8. třída

Ing. Michal Řeřicha

Mgr. Šárka Pokorná Janská

9. třída

Ing. Markéta Hobzková

Mgr. Jiřina Tafatová

 

Rodiče se obracejí na zastupující pedagogy v případě nepřítomnosti nebo nemoci TU.

 

 

Co se děje ve třídě:


I.A

Prvouka (Září – říjen)

Využili jsme pěkného počasí a při procházkách v okolí školy pozorovali přírodu.  Zkoumali jsme hlavně stromy a jejich listy a plody. Děvčata objevila „beruškový“ strom. Pozorovali jsme, jak se na něm vyhřívá mnoho berušek.

Dále děti také stavěly domečky a různé obrazce z přírodnin. Také byla úspěšná aktivita, při které měly děti za úkol posbírat jedlé houby.

Protože bylo pěkné počasí, vyrazili jsme do přírody celkem 5x.

Divadlo

23. 10. 2018 jsme společně s 1. B navštívili divadlo „Lampion“. Pod názvem představení - „Cipísek“, možná děti čekaly, že uvidí klasické pohádkové postavičky. Místo toho je přivítali herci a celé představení bylo pojato trochu netradičně a v moderním duchu. Děti byly zapojovány do děje pohádky a z jejich reakcí bylo patrné, že se jim představení velmi líbilo.

Výročí republiky

Tak jako každá škola jsme i my pořádně oslavili výročí republiky. Již v pondělí jsme se společně učili státní hymnu. Jako první nám ji krásně zazpívala Linda Kuntová a o něco později jsme zpívali již všichni. A v úterý jsme pokračovali ve výtvarné výchově, kdy jsme ke konci hodiny měli české vlajky a státní znak. V hodině prvouky jsme si povídali o dějinách národa a zdobili školu. A ve čtvrtek 25. 10. jsme hned ráno navštívili počítačovou učebnu, kde jsme si prohlédli předměty, oblečení, knihy apod., které se používaly hlavně v minulosti. Dětem se výstava moc líbila, ještě ve třídě jsme si o ní dlouho povídali. Na Prokopské návsi jsme se podívali na národní strom – lípu.

Třídní divadlo

V pátek 2. 11.  jsme si prohlédli drobné rekvizity, které nám věnovala paní učitelka Denková. K vidění byla například dýmka, starodávné brýle, klobouky, různé ozdoby. Děti tyto předměty zaujaly na první pohled. Po prohlédnutí a rozpoznání rekvizit si každý žák vybral rekvizitu, která ho zaujala a zkusili jsme dělat živé (pohyblivé) fotografie. To ale nebylo zdaleka vše. Děti dostaly nápad, že by si chtěly nacvičit s rekvizitami nějaké scénky. A tak děvčata vymýšlela scénku pro chlapce a naopak. „Naše první divadlo“ se všem moc líbilo, a proto jsem se rozhodli tuto aktivitu občas zařadit i do hodin ČJ.

Moje kniha – abeceda (průběžně září až dosud)

Děti si postupně vytváří vlastní knihu abecedy. Vybírají si obrázky podle probraných písmen. Jejich dalším úkolem je obrázky vybarvit a podle začátečních písmen správně nalepit.

V pátek 16. 11. jsme měli oslavu. Děti přinesly z domova různé dobroty. A co jsme vlastně slavili? Bylo to takové naše zhodnocení prvního čtvrtletí ve škole. Slavili jsme, že již čteme ve Slabikáři a počítáme. A také čím dál lépe píšeme. Ale protože jsou děti moc šikovné, oslavovali jsme nejenom dobrotami a písničkami, ale i učením. Slavnostně jsme začali psát do nové písanky, každý žák si našel ve Slabikáři „svůj kousek“ textu, který přečetl a v hodině matematiky jsme procvičili počítání, děti si vystříhaly papírové peníze, které si uložily do vyzdobené peněženky a v „obchodu“ si za ně mohly něco koupit. Například omalovánky, tužku, pexeso apod.

O velké přestávce nám ohromnou radost udělala pizza, kterou nám přivezl tatínek Kubíka. Jen se po ní zaprášilo.

I. B


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.