zs
ms
dr_sk

Projekty

 

Školní rok 2017/2018

 

Nabídka kroužků ZŠ


Projekt "Ovoce a zelenina do škol " - projekt pro I. a II. stupeň ZŠ, závozový den - středa


Projekt "Mléko do škol" - projekt pro I. a II. stupeň ZŠ, závozový den - čtvrtek

 

Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 v základní škole

 

Prázdniny

 

nástup pedagogických pracovníků do školy:

28. srpna 2017

zahájení školního roku:

4. září 2017 (pondělí)

podzimní prázdniny:

26. října 2017 (čtvrtek) a 27. října 2017 (pátek)

ředitelské volno

29. 9. 2017 (pátek)

vánoční prázdniny:

23. prosince 2017 (sobota) a skončí 2. ledna 2018 (úterý), vyučování začne 3. 1. 2018

pololetní prázdniny:

2. února 2018 (pátek)

jarní prázdniny:

19. února - 25. února 2018

velikonoční prázdniny:

29. března (čtvrtek) - 30. března 2018 (pátek)

ředitelské volno

30. 4. 2018 (pondělí)

hlavní prázdniny:

30. června 2018 (sobota) - 31. srpna 2018 (pátek)

školní rok 2018/2019

začíná 3. září 2018 (pondělí)

 

Třídní schůzky

 

I. stupeň + ŠD, ŠK 6. 9. 2017 16:00 + informace ŠD, ŠK

II. stupeň 6. 9. 2017 17:00 + informační schůzka pro rodiče žáků 9. tř.

I. stupeň 15. 11. 2017 17:00, 1. třída od 16:00

II. stupeň 15. 11. 2017 18:00

konzultace leden 2018 dle konzultačních hodin učitelů

I. stupeň 19. 4. 2018 17:00, 1. třída od 16:00

II. stupeň 19. 4. 2018 18:00

I. stupeň 6. 6. 2018 17:00, 1. třída od 16:00

II. stupeň 6. 6. 2018 18:00

ŠD, ŠK 6. 9. 2017 dále dle potřeby ŠD, ŠK

 

Plán pedagogických rad a provozních porad

 

 

 

 

Provozní porady,

čtvrtky od 13:30 v učebně B2.5

6. 9. 2017 (středa)

21. 9. 2017

19. 10. 2017

14. 12. 2017

15. 2. 2018

22. 3. 2018

17. 5. 2018

 


Pedagogické rady,

čtvrtky od 13:30 v učebně B2.5

28. 8. 2017 (pondělí od 8:30)

31. 8. od 8: 00

15. 11. 2017 (středa)

18. 1. 2018

19. 4. 2018

22. 6. 2018 (pátek)

 

Projekty a akce školy

 

Pasování prvňáků, akce s rodiči

5. 9. 2017 od 8:00 (úterý)

Ředitelské volno

29. 9. 2017(pátek)

Klub mladých diváků

říjen 2017 - květen 2018

Nučická stezka, akce Obce Nučice

7. 10. 2017 (sobota)

Školní kolo recitační soutěže Nučický poeta

11/2017

Mikulášská nadílka

5. 12. 2017 (úterý)

Vánoční dílničky, akce pro rodiče a veřejnost

20. 12. 2017 (středa) od 14:00 do 16:00

Zvonky před školou, vystoupení Nučických zvonků, akce pro rodiče a veřejnost

20. 12. 2017 (středa) od 16:30

Vánoční Kaplička, vystoupení dětí z MŠ,

akce pro rodiče a veřejnost

20. 12. 2017 (středa) od 16:00 a od 17:00 v Kapli sv. Prokopa

Vánoční posezení s důchodci, akce pro zaměstnance školy

21. 12. 2017 (čtvrtek) od 17:00

Vánoční besídky třídních kolektivů

22. 12. 2017 (pátek)

Den s handicapem, preventivní projekt pro I. a II. stupeň

24. 1. 2018 (středa)

Lyžařský výcvikový kurz

5. 3. - 11. 3. 2018

Absolventský ples, akce pro rodiče a veřejnost

3. 3. 2018 (sobota) od 18:00 do 24:00 v LD

Den otevřených dveří, akce pro rodiče a veřejnost

4. 4. 2018 (středa), od 7:45 do 12:15

Zápis do 1. třídy

10. 4. 2018 (úterý) od 14:30 do 17:30

Náhradní termín zápisu do 1. třídy

17. 4. 2018 (úterý) od 14:00 do 15:00

Škola v přírodě

jaro 2018

Den Země, projekt k environmentální výchově, I. a II. stupeň

20. 4. 2018 (pátek)

Ředitelské volno

30. 4. 2018 (pondělí)

Škola nanečisto, akce pro předškoláky

květen 2018

Jarmareční sobota (vystoupení dětí ZŠ)

19. 5. 2018 (sobota)

Vícedenní výlety žáků II. stupně

31. 5. (čtvrtek) - 1. 6. 2018 (pátek) + víkend

Den dětí, akce ŠD, ŠK

1. 6. 2018 (pátek)

Odevzdávání učebnic

25. 6. (pondělí) - 26. 6. (úterý) 2018

Jednodenní třídní výlety

27. 6. 2018 (středa)

Sportovní den

28. 6. 2018 (čtvrtek)

Kubrovák 2017/2018

celoroční soutěž třídních kolektivů

Projekt prevence sociálně patologických jevů

celoročně

Projekt péče o nadané žáky a sociálně slabé

celoročně

Integrace, projekt pomoci žákům s SPU

celoročně

 

 


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.