zs
ms
dr_sk

Projekty

 

Školní rok 2016/2017

Kroužky ZŠ - 2. pololetí


Projekt "Ovoce a zelenina do škol " - projekt pro I. stupeň ZŠ, závozový den - čtvrtek


Projekt "Česko sportuje"


Prázdniny

 

nástup pedagogických pracovníků do školy:

29. srpna 2016

zahájení školního roku:

5. září 2016 (pondělí)

podzimní prázdniny:

26. října 2016 (středa) a 27. října 2016 (čtvrtek)

ředitelské volno

18. 11. 2016 (pátek)

vánoční prázdniny:

23. prosince 2016 (pátek) a skončí 2. ledna 2017 (pondělí), vyučování začne 3. 1. 2017

pololetní prázdniny:

3. února 2017 (pátek)

jarní prázdniny:

13. února - 19. února 2017

velikonoční prázdniny:

13. dubna (čtvrtek) - 14. dubna 2017 (pátek)

hlavní prázdniny:

1. července 2017 (sobota) - 1. září 2017 (pátek)

školní rok 2017/2018

začíná 4. září 2017 (pondělí)

 

 

Třídní schůzky

 

I. stupeň + ŠD, ŠK 14. 9. 2016 16:00 + informace ŠD, ŠK

II. stupeň 14. 9. 2016 17:00 + informační schůzka pro rodiče žáků 9. tř.

I. stupeň 23. 11. 2016 17:00, 1. třída od 16:00

II. stupeň 23. 11. 2016 18:00

konzultace leden 2017 dle konzultačních hodin učitelů

I. stupeň 19. 4. 2017 17:00, 1. třída od 16:00

II. stupeň 19. 4. 2017 18:00

konzultace červen 2017 dle konzultačních hodin učitelů

ŠD, ŠK 7. 9. 2016 dále dle potřeby ŠD, ŠK

 

 

Plán pedagogických rad a provozních porad

 

 

 

 

Provozní porady,

středy od 13:30 v učebně č. 26

29. 8. 2016, pondělí od 9:00

14. 9. 2016

12. 10. 2016

14. 12. 2016

22. 2. 2017

15. 3. 2017

17. 5. 2017

 


Pedagogické rady,


středy od 13:30 v učebně č. 26

1. 9. 2016, čtvrtek od 8: 00

23. 11. 2016

18. 1. 2017

19. 4. 2017

22. 6. 2017, čtvrtek

 

Projekty a akce základní školy

 

Pasování prvňáků, akce s rodiči

6. 9. 2016 od 8:00 (úterý)

Klub mladých diváků

říjen 2016 - květen 2017

Nučická stezka, akce Obce Nučice

1. 10. 2016 (sobota)

Školní kolo recitační soutěže Nučický poeta

11/2016

Ředitelské volno

18. 11. 2016 (pátek)

Mikulášská nadílka

5. 12. 2016 (pondělí)

Vánoční dílničky, akce pro rodiče a veřejnost

21. 12. 2016 (středa) od 14:00 do 16:00

Zvonky před školou, vystoupení Nučických zvonků, akce pro rodiče a veřejnost

21. 12. 2016 (středa) od 16:30

Vánoční Kaplička, vystoupení dětí z MŠ,

akce pro rodiče a veřejnost

21. 12. 2016 (středa) od 16:00 a od 17:00 v Kapli sv. Prokopa

Vánoční posezení s důchodci, akce pro zaměstnance školy

15. 12. 2016 (čtvrtek) od 17:00

Vánoční besídky třídních kolektivů

22. 12. 2016 (čtvrtek)

Lyžařský výcvikový kurz

4. 2. - 11. 2. 2017

Absolventský ples, akce pro rodiče a veřejnost

25. 2. 2017 (sobota) od 18:00 do 24:00 v LD

Den otevřených dveří, akce pro rodiče a veřejnost

28. 3. (úterý) a 29. 3. (středa) 2017,

od 7:45 do 12:15

Zápis do 1. třídy

11. 4. 2017(úterý) od 14:30 do 17:30

Náhradní termín zápisu do 1. třídy

18. 4. 2017 (úterý) od 14:00 do 15:00

Škola v přírodě

jaro 2017

Den Země, projekt k environmentální výchově, I. a II. stupeň

21. 4. 2017 (pátek)

Škola nanečisto, akce pro předškoláky

květen 2017

Jarmareční sobota (vystoupení dětí ZŠ)

27. 5. 2017 (sobota)

Vícedenní výlety žáků II. stupně

1. - 2. 6. 2017 + víkend

Den dětí, akce ŠD, ŠK

1. 6. 2017 (čtvrtek)

Odevzdávání učebnic

23. 6. (pátek) - 26. 6. (pondělí) 2017

Zkouška Akademie ve škole v tělocvičně

26. 6. 2017 (pondělí)

Generální zkouška Akademie v LD

27. 6. 2017 od 8:00 do 11:20

Akademie „Ve zdravém těle, zdravý duch",

akce pro rodiče a veřejnost

27. 6. 2017 (úterý) od 17:00 v LD

Jednodenní třídní výlety

28. 6. 2017 (středa)

Sportovní den

29. 6. 2017 (čtvrtek)

Kubrovák 2016/2017

celoroční soutěž třídních kolektivů

Projekt prevence sociálně patologických jevů

celoročně

Projekt péče o nadané žáky a sociálně slabé

celoročně

Integrace, projekt pomoci žákům s SPU

celoročně

 


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.