zs
ms
dr_sk

Novinky ZŠ

Vánoční fotografování - 6. 11. 2018

ukázka fotografií

         

vánoční přání 10 x 15cm, 40,-Kč                         fotografie 15 x 21 cm, 50,- Kč

                 

fotografie 21 x 30 cm, 100,- Kč                                fotokalendář 30 x 45 cm, 150,- Kč


 Informace k zájezdu do Anglie i s cenovou nabídkou


Informace pro rodiče k lyžařskému výcvikovému kurzu (LVK)

Vedoucí LVK : Ing. Markéta Hobzková (tel. 739 572 040)

Místo pobytu: hotel SEMERINK - Janov nad Nisou (http://www.ck-sport.cz/)

Odjezd:           2. 2. 2019                     

Návrat:            9. 2. 2019       

Cena: 5.300,- Kč

(zálohu ve výši 3.000,- je nutno zaplatit do 23. 11. 2018 a doplatek nejpozději do 31. 1. 2019)

Závazné přihlášky je nutné odevzdat do 12. 10. 2018.


Vážení žáci, rodiče a nadšenci dob minulých,

naše škola se rozhodla uspořádat výstavu k příležitosti 100 let od vzniku Československa. Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení předmětu, kusu oblečení, písemnosti či tiskoviny z doby 1. světové války a 1. republiky. O zapůjčené předměty se postaráme a vrátíme bez újmy.

Předměty k zapůjčení vybírá paní učitelka Z. Denková, kabinet dějepisu.

Děkujeme.

Vážení rodiče,

                končí volební období všem členům Školské rady. Školská rada se volí ze zástupců pracovníků školy, z řady rodičů a zřizovatel jmenuje své zástupce. Zvolení a jmenovaní členové ŠR získávají mandát na 3 roky.

                Rádi bychom oslovili rodiče, kteří by měli zájem pracovat ve ŠR. Pokud chcete pomoci, ale i částečně ovlivňovat chod školy, vyplňte níže uvedený zápisový lístek pro volby do ŠR a odevzdejte v kanceláři školy nebo elektronicky odešlete na info@zs-nucice.cz do konce října 2018.

                Volby se uskuteční dne 14. 11. 2018 během třídních schůzek v ZŠ.

Zápisový lístek pro volby do ŠR - zástupci rodiče


Kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu začíná ve čtvrtek 11. 10. 2018. Kroužek bude ve třídě 2. A.


Prosíme rodiče, aby dětem preventivně prohlíželi vlasy z důvodu výskytu vší. 

Pokud objevíte vši nebo hnidy, neposílejte dítě do školy, neboť je pro ostatní infekční. 

Návrat je možný až po úplném odvšivení. 


Seznamy tříd s variabilními symboly žáků pro školní rok 2018/2019


Informace ze ŠJ

Každý nově nastupující žák ZŠ musí odevzdat vyplněnou přihlášku stravného. Přihlášku lze odevzdávat osobně u vedoucí ŠJ nebo ji můžete odeslat elektronicky na e-mail jidelna@zs-nucice.cz.

Přihláška ke stravování ZDE

Při stěhování žáka, ukončení vzdělávání, přestup na jinou školu aj. je nutné vyplnit odhlášku ze stravování a odeslat ji na e-mail jidelna@zs-nucice.cz. V případě neodhlášení ze stravování jsou obědy započítávány jako objednané a tudíž je i nutné je uhradit.

Odhláška ze stravování ZDE


Přeplatky

Přeplatky se vrací pouze těm strávníkům, kteří ukončili vzdělávání v základní škole. 

Ostatním strávníkům se přeplatky převedou do nového školního roku.


Platba

Platbu za stravné je nutné provádět inkasem na účet : 391816399/0800

Příkaz k inkasu založíte prostřednictvím internetového bankovnictví nebo s pomocí bankovního úředníka ve Vaší bance. Limit si nastavte na 1.500,- Kč.

Platba stravného v hotovosti bude pouze ve výjimečných případech.

Nastavení inkasa

1. číslo účtu 391816399/0800

2. nastavení finančního limitu ZŠ 1.500,- Kč/žák

3. frekvence stažení 1x za měsíc

4. variabilní symbol nevyplňovat!

5. datum splatnosti nevyplňovat!

Nastavení inkasa pro více sourozenců z jednoho účtu: navýšení finančního limitu a frekvence stažení -neomezeně  


 

 


 


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.