zs
ms
dr_sk

Oznamujeme, že od 19. 3. 2018 po dobu pracovní neschopnosti paní učitelky Kateřiny Kotajné převezme výuku matematiky ve 3. A  David Procházka, ve 4. a 5. třídě Jana Seidlová a výuku fyziky v 6. A, B Michal Řeřicha.


Srdečně Vás zveme na "Den otevřených dveří v ZŠ", který se uskuteční

dne 4. 4. 2018 od 7:45 do 12:15.


Ocenění Scio


Testování žáků 9. třídy společností SCIO - podzim 2017


Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 v ZŠ

Platbu za obědy ve ŠJ je nutné provádět inkasem na účet : 391816399/0800.

Platba v hotovosti bude povolena pouze výjimečných případech.

Každý nový žák ZŠ musí odevzdat vyplněnou přihlášku stravného na školní rok 2017/2018. Přihlášku lze odevzdávat od 28. 8. 2017 u vedoucí ŠJ nebo odeslat elektronicky na e-mail jidelna@zs-nucice.cz.

Přihláška ke stravování ZDE

Rodiče dětí, které již jsou přihlášeny ke stravování, prosíme, aby si zkontrolovali, zda je příkaz k inkasu aktivní a nevypršel mu časový limit.

 

Při stěhování dítěte či žáka, ukončení vzdělávání, přestup na jinou školu aj. je nutné vyplnit odhlášku ze stravování a odeslat ji na e-mail jidelna@zs-nucice.cz. V případě neodhlášení ze stravování jsou obědy započítávány jako objednané a tudíž je i nutné je uhradit.

Odhláška ze stravování ZDE


Variabilní symboly žáků ZŠ ve školním roce 2017/2018

ZDE


Výsledky testování ČŠI - žáci 9. třídy, Čj, M, Ov

ZDE

Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.