zs
ms
dr_sk
Vážení rodiče.

rádi bychom Vás informovali o zahájení činnosti nově zvolené školské rady.

Školská rada (ŠR) je orgán školy, zřízený v souladu se školským zákonem a umožňuje Vám, zákonným zástupcům žáků se podílet na správě školy prostřednictvím Vámi zvolených zástupců ve ŠR.

Pro usnadnění komunikace je zřízena emailová adresa členů ŠR (skolskarada@zs-nucice.cz), na kterou máte možnost nám předávat Vaše podněty, připomínky, náměty a návrhy související s činností školy. Vaše podněty budou projednány při dalších jednáních ŠR.

Rovněž na webu školy má ŠR vyhrazen svůj prostor

(http://www.zs-nucice.cz/sr ) – zde budou umístěny důležitá sdělení a informace o činnosti ŠR.

Věříme, že i díky Vám se podaří zdárně naplňovat motto školy „Společně k úspěchu“.

 
Martin Sklenář,
předseda školské rady


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.