zs
ms
dr_sk

Základní informace

Školní jídelna MŠ a ZŠ Nučice, okr. Praha-západ

Tel.: 739 572 042

E-mail: jidelna@zs-nucice.cz

 

Vedoucí školní jídelny (6:00 - 12:30): Kateřina Kailová

Hlavní kuchařka: Bartáková Alena

Kuchařka: Silvie Dolanová

Kuchařka: Němčíková Petra

Pomocná kuchařka: Michaela Petrášková           

Úklid:  Ivana Vintrová


Základní podmínky stravování ve školní jídelně:

 • Na začátku každého školního roku je potřeba u nově příchozích se ke stravování přihlásit, přihlášku odevzdat v kanceláři ŠJ nebo odeslat na e-mail jidelna@zs-nucice.cz. Dále už jsou strávníci automaticky přihlašováni na začátku každého měsíce. Pokud si tedy strávník přeje stravování ve školní jídelně přerušit či ukončit, musí o tom informovat vedoucí ŠJ, jinak jsou obědy započítávány jako objednané a tudíž je i nutné je uhradit.

 • Ve školní jídelně u vedoucí ŠJ si strávník zakoupí čip za115,-Kč. Čip lze nahradit ISIC kartou, cena 250,- Kč na 5 let.

 • Při odběru oběda ve školní jídelně jsou strávníci povinni se prokázat bezkontaktním čipem či ISIC kartou. Strávníkům, kteří si čip či ISIC kartu zapomínají opakovaně, nebude oběd vydán!!!

 • Jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách školy www.zs-nucice.cz, na nástěnce v jídelně, na nástěnkách školy vždy na 1 týden.

 • V úterý, středu a ve čtvrtek je výběr ze dvou chodů, výběr lze provádět na webových stránkách www.strava.cz nebo na objednávkovém boxu v jídelně, případně u vedoucí ŠJ .

 • Jídelní lístek pro výběr chodů, umístěný na webových stránkách www.strava.cz a jídelní lístek na objednávkovém boxu v jídelně bude vyvěšen vždy na 14 dní, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody.

 • Změna jídelníčku je vyhrazena!

 

Odhlašování, přihlašování obědů:

 • Nejzazší termín pro odhlášení stravy je z ekonomických důvodů předchozí den do 14.00 hodin (o víkendu pouze písemně do neděle večer). Pozdějším odhláškám nelze vyhovět, ani na ty písemně zaslané (e-mail, sms) odpovídat.

 • V první den neplánované přítomnosti žáka (nemoc apod.) lze oběd vyzvednout do vlastních nádob v době od 10:45 do 11:15 přímo ve školní jídelně (tuto skutečnost je však nutné ohlásit např. telefonicky či e-mailem vedoucí ŠJ do 10:00hod daného dne).

 • Odhlašování a přihlašování obědů je možné telefonicky na čísle 739 572 042 nebo na            e-mailové adrese jidelna@zs-nucice.cz, zde je nutné vypsat jméno, třídu a termín od - do včetně.

 • Včas neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez náhrady!

 

Platba stravného:

 • Stravné se hradí formou inkasa. Pro zřízení inkasa je nutné odevzdat vedoucí ŠJ nebo zaslat e-mailem na jidelna@zs-nucice.cz číslo Vašeho účtu, kód banky a nastavený limit.

 • Platba hotově ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí ŠJ. Termín úhrady 15. den v měsíci. 

 

 


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.